Перейти до вмісту

Рішення Вченої Ради

Рішення Вченої Ради НАОМА від 23 травня 2024 р. Про внесення змін Правил прийому на навчання до НАОМА у 2024 році

Наказ 175-од від 31 травня 2024 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 23 травня 2024 р. “Про внесення змін Правил прийому на навчання до НАОМА у 2024 році”

Рішення Вченої Ради НАОМА від 23 травня 2024 р. Про затвердження нормативних документів та освітніх програм НАОМА

Наказ 174-од від 31 травня 2024 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 23 травня 2024 р. “Про затвердження нормативних документів та освітніх програм НАОМА”

Рішення Вченої Ради НАОМА від 23 травня 2024 р. Про розширення ліцензії НАОМА за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Наказ 173-од від 31 травня 2024 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 23 травня 2024 р. “Про розширення ліцензії НАОМА за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти”

Рішення Вченої Ради НАОМА від 23 травня 2024 р. Про призупинення дії Рішення ВР НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософї Миколайчук А. Р.” та наказу ректора від 23.04.2024 р. №117-од”

Наказ 172-од від 31.05.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 23 травня 2024 р. “Про призупинення дії Рішення ВР НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософї Миколайчук А. Р.” та наказу ректора від 23.04.2024 р. №117-од”

Рішення Вченої Ради НАОМА від 23 травня 2024 р. Про затвердження звітів науково-педагогічних працівників НАОМА по результатам академічної мобільності

Наказ 171-од від 31.05.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 23 травня 2024 р. “Про затвердження звітів науково-педагогічних працівників НАОМА по результатам академічної мобільності”

Рішення Вченої Ради НАОМА від 23 травня 2024 р. Про уточнення теми дисертаційного дослідження здобувачам наукового ступеня доктора філософії

Наказ 170-од від 31.05.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 23 травня 2024 р. “Про уточнення теми дисертаційного дослідження здобувачам наукового ступеня доктора філософії”

Рішення Вченої ради НАОМА від 23 травня 2024 р. Про внесення змін до рішення Вченої ради від 18 квітня 2024 р. (протокол № 17) та наказу ректора від 18 квітня 2024 р. №111-од “Про встановлення розміру плати за весь строк навчання, для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, за кошти фізичних, юридичних осіб 2024 року набору, на денній та заочній формах навчання”

Рішення Вченої ради НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про затвердження ОПП “Дизайн інтер’єру” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 022 “Дизайн”

Наказ 136-од від 25.04.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про затвердження ОПП “Дизайн інтер’єру” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 022 “Дизайн” 

Рішення Вченої ради НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про рекомендацію до друку першого випуску наукового електронного видання “Вісник Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури” за 2024 рік”

Рішення Вченої ради НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про відміну другого наукового керівника здобувачу наукового ступеня доктора філософії Карім Нажет”

Наказ 135-од від 25.04.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про відміну другого наукового керівника здобувачу наукового ступеня доктора філософії Карім Нажет”

Наказ 134-од від 25.04.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про рекомендацію до друку першого випуску наукового електронного видання “Вісник Національної Академії образотворчого мистецтва та архітектури” за 2024 рік”

Рішення Вченої ради НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про затвердження нормативних документів та освітніх програм НАОМА”

Наказ 133-од від 25.04.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про затвердження нормативних документів та освітніх програм НАОМА”

Рішення Вченої ради НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про затвердження навчальних планів на 2024/2025 навчальний рік”

Наказ 132-од від 25.04.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про затвердження навчальних планів на 2024/2025 навчальний рік”

Рішення Вченої ради НАОМА від 18.04.2024 р. Про встановлення розміру плати на весь строк навчання, для здобуття відповідного рівня вищої освіти, за кошти фізичних, юридичних осіб 2024 року набору на денній та заочній формах навчання

Рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. Про зміни до Положення про ректорат НАОМА

Наказ 98-од від 02.04.2024 “Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. Про зміни до Положення про ректорат НАОМА”

Рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА

Наказ 97-од від 02.04.2024 “Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА

Рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. Про затвердження навчальних планів на 2024/2025 навчальний рік

Наказ 96-од від 02.04.2024 “Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. Про затвердження навчальних планів на 2024/2025 навчальний рік”

Рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. Про творчу діяльність випускових кафедр факультету образотворчого мистецтва та реставрації

Наказ 95-од від 02.04.2024 “Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. Про творчу діяльність випускових кафедр факультету образотворчого мистецтва та реставрації”

Рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. Про заміну наукового керівника та уточнення теми дисертаційного дослідження здобувачам наукового ступеня доктора філософії

Наказ 94-од від 02.04.2024 “Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. Про заміну наукового керівника та уточнення теми дисертаційного дослідження здобувачам наукового ступеня доктора філософії”

Рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. Про стан підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-творчого рівня) вищої освіти “доктор мистецтва” зі спеціальності 023 “Образотвоче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Наказ 93-од від 02.04.2024 “Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. Про стан підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-творчого рівня) вищої освіти “доктор мистецтва” зі спеціальності 023 “Образотвоче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. “Про рекомендацію науково-педагогічних працівників НАОМА на присвоєння державних почесних звань України за видатні творчі заслуги у сфері образотворчого мистецтва”

Наказ 92-од від 02.04.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. “Про рекомендацію науково-педагогічних працівників НАОМА на присвоєння державних почесних звань України”

Рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 р. “Про затвердження освітньо-професійних та освітньо-наукових (освітньо-творчих) програм на 2024/2025 навчальний рік”

Наказ 69-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 р. “Про затвердження освітньо-професійних та освітньо-наукових (освітньо-творчих) програм на 2024/2025 навчальний рік”

Рішення ВР від 29.02.2024 “Про затвердження Порядку ліквідації академічних заборгованостей здобувачами освіти Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури за результатами підсумкового контролю знань”

Наказ 74-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 “Про затвердження Порядку ліквідації академічних заборгованостей здобувачами освіти Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури за результатами підсумкового контролю знань”

Рішення ВР від 29.02.2024 “Про планування діяльності Приймальної комісії НАОМА у 2024 році”

Наказ 73-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 “Про планування діяльності Приймальної комісії НАОМА у 2024 році” 

Рішення ВР від 29.02.2024 “Про затвердження ОПП “Анімаційний рисунок” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Наказ 72-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 “Про затвердження ОПП “Анімаційний рисунок” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Рішення ВР від 29.02.2024 “Про стан фінансового забезпечення НАОМА. Ухвалення визначення обсягу коштів, які є основою студентського самоврядування”

Наказ 71-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 “Про стан фінансового забезпечення НАОМА. Ухвалення визначення обсягу коштів, які є основою студентського самоврядування”

Рішення ВР від 29.02.2024 “Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА”

Наказ 70-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 “Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА”

Рішення ВР від від 29.02.2024 “Про заміну наукового керівника та уточнення теми дисертаційного дослідження здобувачам наукового ступеня доктора філософії”

Наказ 79-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 “Про заміну наукового керівника та уточнення теми дисертаційного дослідження здобувачам наукового ступеня доктора філософії”

Рішення ВР від 29.02.2024 “Про стан підготовки наукового електронного видання “Вісник Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури” на категорію “Б”.

Наказ 78-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 “Про стан підготовки наукового електронного видання “Вісник Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури” на категорію “Б”.

Рішення ВР від 29.02.2024 “Про затвердження кандидатур рецензентів (штатних працівників НАОМА) для експертизи дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”. Затвердження кафедри теорії та історії мистецтв для проведення попередньої експертизи дисертаційних досліджень”

Наказ 77-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 “Про затвердження кандидатур рецензентів (штатних працівників НАОМА) для експертизи дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”. Затвердження кафедри теорії та історії мистецтв для проведення попередньої експертизи дисертаційних досліджень”

Рішення ВР від 29.02.2024 “Про затвердження графіка освітнього процесу НАОМА на 2024-2025 н.р.”

Наказ 76-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 “Про затвердження графіка освітнього процесу НАОМА на 2024-2025 н.р.”

Рішення ВР від 29.02.2024 р. “Про затвердження гарантів освітньо-професійних та освітньо-наукових/освітньо-творчих програм за спеціальностями НАОМА”

Наказ 75-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 р. “Про затвердження гарантів освітньо-професійних та освітньо-наукових/освітньо-творчих програм за спеціальностями НАОМА”

Рішення ВР від 25.01.24 Про підсумки 1 семестру 2023-2024 н.р.: аналіз навчальних досягнень студентів

Наказ 33-од від 26.01.24 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 26.01.24 р. “Про підсумки 1 семестру 2023-2024 н.р.: аналіз навчальних досягнень студентів”

Рішення ВР від 26.01.24 Про затвердження загально академічних тем наукових досліджень НАОМА з образотворчого мистецтва та архітектури

Наказ 34-од від 26.01.24 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 26.01.24 р. “Про затвердження загально академічних тем наукових досліджень НАОМА з образотворчого мистецтва та архітектури”

Рішення ВР від 17.01.24 Про визнання ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю за І семестр 2023-2024 н.р.

Наказ 13-од від 17.01.24 Про введення в дію рішення ВР НАОМА від 17.01.24 р. “Про визнання ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю за І семестр 2023-2024 н.р.”

Рішення ВР від 17.01.24 Про затвердження нормативних документів НАОМА

Наказ 12-од від 17.01.24 Про введення в дію рішення ВР НАОМА від 17.01.24 “Про затвердження нормативних документів НАОМА”

Рішення ВР від 30.08.23 Про подання кандидатур студентів на призначенні академічної стипендії Президента України, стипендії Президента України для найбільш обдарованих митців України на І семестр 2023-24 н.р.

Наказ 139-од від 05.09.23 Про введення в дію Рішення ВР від 30.08.23 Про подання кандидатур студентів на призначенні академічної стипендії Президента України для найбільш обдарованих митців України, іменної академічної стипендії Верховної Ради України на І семестр 2023-24 н.р.

Рішення ВР від 30.08.23 Про надання пропозицій до МОН щодо проєкту Постанови “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” з галузі знань 02 Культура і мистецтво

Наказ 138-од від 05.09.23 введення в дію Рішення ВР від 30.08.23 Про надання пропозицій до МОН щодо проєкту Постанови Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів з галузі знань 02 Культура і мистецтво

Рішення ВР від 30.08.23 Про затвердження нової редакції Правил призначення та виплати стипендій у НАОМА

Наказ 137-од від 05.09.23 Про введення в дію рішення ВР від 30.08.23 Про затвердження нової редакції Правил призначення та виплати стипендій у НАОМА

Рішення ВР від 30.08.23 Про зміни у персональному складі Вченої Ради НАОМА

Наказ 136-од від 05.09.23 Про введення в дію рішення ВР від 30.08.23 Про зміни у персональному складі ВР НАОМА

Рішення ВР від 30.05.23 Про зміну та затвердження кандидатур рецензентів (штатних працівників НАОМА) для експертизи дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”. Затвердження кафедри теорії та історії мистецтв для проведення фахового семінару

Наказ 80-од 02.06.23 Рішення ВР від 30.05.23 Про зміну та затвердження кандидатур рецензентів (штатних працівників НАОМА) для експертизи дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”. Затвердження кафедри теорії та історії мистецтв для проведення фахового семінару

Рішення ВР від 30.05.23 Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам НАОМА

Наказ 79-од від 02.06.23 Про введення в дію рішення ВР НАОМА від 30.05.23 Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам НАОМА

Рішення ВР від 30.05.23 Про планування та підготовку освітнього процесу на 2023-2024 навчальний рік. Затвердження графіка освітнього процесу

Наказ 78-од від 02.06.23 про введення в дію рішення ВР НАОМА від 30.05.23 Про планування та підготовку освітнього процесу на 2023-2024 навчальний рік. Затвердження графіка освітнього процесу

Рішення ВР від 30.05.2023 Про затвердження нової редакції нормативно-правових документів НАОМА

Наказ 77-од від 02.06.2023 Про введення в дію рішення ВР НАОМА від 30.05.2023 Про затвердження нової редакції нормативно-правових документів НАОМА

Рішення ВР від 30.05.2023 Про затвердження освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Наказ 76-од від 02.06.2023 Про введення в дію рішення ВР НАОМА від 30.05.2023 Про затвердження освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Рішення ВР від 30.05.23 Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Трошкіна А.А.

Наказ 71-од Про ведення в дію рішення ВР НАОМА від 30.05.23 Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Трошкіна А.А.

Рішення ВР від 07.12.2023 Про затвердження нормативних документів НАОМА

Наказ 238-од Про введення в дію рішення ВР НАОМА від 07.12.2023 Про затвердження нормативних документів НАОМА

Рішення ВР від 07.12.2023 Про рекомендацію до друку Збірника наукових праць “Українська академія мистецтва”

Наказ 237-од Про введення в дію рішення ВР НАОМА від 07.12.2023 Про рекомендацію до друку Збірника наукових праць “Українська академія мистецтва”

Рішення ВР від 30.11.2023 Про створення разової спеціалізованої ради з захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Бушака С.М.

Рішення ВР від 30.11.23 про створення спец ВР по захисту Рибченко О.Г.

Рішення ВР від 30.11.2023 Про виділення коштів Студентській раді НАОМА

Наказ 228-од від 04.12.2023 Про введення в дію рішення ВР Про виділення коштів Студентській раді НАОМА

Рішення ВР від 30.11.2023 Про стан підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Наказ 229-од від 04.12.2023 Про введення в дію рішення ВР Про стан підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Рішення ВР від 30.11.2023 Про затвердження нормативних документів НАОМА

Наказ 230-од від 04.12.2023 Про введенню в дію рішення ВР Про затвердження нормативних документів НАОМА

Рішення ВР від 30.11.2023 ВР Про затвердження тем дисертаційних досліджень, індивідуальних планів виконання освітньо-наукової програми та індивідуальних планів наукової роботи здобувачів вищої освіти підготовки докторів філософії І року навчання

Наказ 232-од від 04.12.2023 Про введення в дію рішення ВР Про затвердження тем дисертаційних досліджень, індивідуальних планів виконання освітньо-наукової програми та індивідуальних планів наукових роботи здобувачів вищої освіти підготовки докторів філософії І року навчання

Рішення ВР від 30.11.2023 Про підготовку Правил прийому до НАОМА на 2024 рік

Наказ 231-од 04.12.2023 Про введення в дію рішення ВР НАОМА Про підготовку правил прийому до НАОМА на 2024 р.

Рішення ВР від 28.09.23 Про зміни у персональному складі Вченої Ради НАОМА

Наказ 172-од від 04.10.2023 Про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 30.08.23 Про зміни у персональному складі ВР НАОМА

Рішення ВР від 28.09.2023 Про затвердження плану роботи НАОМА на 2023-2024 н.р.

Наказ 176-од про введення в дію рішення ВР НАОМА від 28.09.2023 Про затвердження Плану роботи НАОМА на 2023-2024 н.р.

Рішення ВР від 28.09.23 Про організацію та автоматизацію освітнього процесу в НАОМА

Наказ 173-од від 04.10.23 Про введення в дію рішення ВР Про організацію та автоматизацію освітнього процесу в НАОМА

Рішення ВР від 06.10.2023 Про призначення наукових керівників здобувачам 1 року навчання за ІІІ (освітньо-науковим рівнем) доктора філософії та творчих керівників і наукових консультантів здобувачам першого року навчання за третім (освітньо-творчим рівнем) доктора мистецтва

Рішення 187-од від 13.10.2023 Про введення в дію рішення ВР Про призначення наукових керівників здобувачам 1 року навчання за ІІІ (освітньо-науковим рівнем) доктора філософії та творчих керівників і наукових консультантів здобувачам першого року навчання за третім (освітньо-творчим рівнем) доктора мистецтва

Рішення ВР від 06.10.23 Про рекомендацію до зарахування поза творчою аспірантурою здобувачів освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та призначення творчих керівників і наукових консультантів

Наказ 186-од від 13.10.23 Про введення в дію рішення ВР “Про рекомендацію до зарахування поза творчою аспірантурою здобувачів освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та призначення творчих керівників і наукових консультантів”

Наказ 216-од від 22.11.2023 та Рішення Вченої Ради щодо захисту Шиман К.А.

Наказ 217-од від 22.11.2023 та Рішення Вченої Ради щодо захисту Поліщук А.В.

Рішення ВР від 17.10.2023 р. Про створення разої спеціалізованої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Сьомак О.Ю.

Наказ № 192-од від 20.10.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 17.10.2023 р. Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Сьомак О.Ю.

Рішення ВР від 28.09.23 Про створення разової спеціалізованої Вченї Ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Скоромної А.К

Наказ № 184-од від 11.10.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.09.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Скоромної А. К.

Рішення ВР від 28.09.23 Про створення разової спеціалізованої Вченої Ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Шашкової А.О.

Наказ 179-од від 09.10.23 Про введення в дію рішення ВР від 28.09.23 Про створення разової спеціалізованої Вченої Ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Шашкової А.О.

Рішення ВР від 28.09.23 Про створення разової спеціалізованої Вченої Ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Красножон Т.Ю.

Наказ 167-од від 02.10.23 Про введення в дію рішення ВР від 28.09.23 Про створення разової спеціалізованої Вченої Ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Красножон Т.Ю.

Рішення ВР від 10.08.2023 про зміни у структурі НАОМА

Наказ №130-од від 10.08.2023 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 10.08.2023 р. “Про зміни у структурі НАОМА”

Рішення ВР від 11.07.23 про внесення змін до Правил прийому на навчання до НАОМА у 2023 році

Наказ №111-од 11.07.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 11.07.23 р. “Про внесення змін до Правил прийому на навчання до НАОМА у 2023 році”

Рішення ВР від 11.07.23 про затвердження освітньо-наукових програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальностей 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 191 “Архітектура та містобудування”

Наказ №112-од 11.07.23 про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 11.07.23 р. “Про затвердження освітньо-наукових програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальностей 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 191 “Архітектура та містобудування”

Рішення ВР від 26.06.23 про затвердження освітніх програм та навчальних планів НАОМА на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому, освітньо-творчому) рівнях вищої освіти в межах спеціальностей на 2023-2024 н.р.

Наказ №105-од від 03.07.2023 Про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26 червня 2023 р. “Про затвердження освітніх програм та навчальних планів НАОМА на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому, освітньо-творчому) рівнях вищої освіти в межах спеціальностей на 2023-2024 н.р.”

Рішення ВР від 26.06.23 про результати освітньої діяльності НАОМА в 2022-2023 н.р.

Наказ №102-од від 30.06.23 про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 26.06.23 “Про результати освітньої діяльності НАОМА в 2022-2023 н.р.”

Рішення ВР від 26.06.23 про визначення ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю за II семестр 2022-2023 н.р.

Наказ №103-од 03.07.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26.06.23 “Про визначення ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю за II семестр 2022-2023 н.р.”

Рішення ВР від 26.06.23 про внесення змін до Правил прийому на навчання до НАОМА у 2023 році

Наказ №104-од від 03.07.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26.06.23 “Про внесення змін до Правил прийому на навчання до НАОМА у 2023 році”

Рішення ВР від 26.06.23 (протокол №15) про рекомендацію до друку “Збірника наукових праць “Українська академія мистецтва” (Випуск №33, за 2023 рік)”

Наказ №95-од від 27.06.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26.06.23 “Про рекомендацію до друку “Збірника наукових праць “Українська академія мистецтва” (Випуск №33, за 2023 рік)”

Рішення ВР від 26.06.23 про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Тютіної Л.В.

Наказ №96-од від 27.06.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26 червня 2023 р. “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Тютіної Л.В.”

Рішення ВР від 26.06.23 (протокол №15) про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Сейтасанова Е.Р.”

Наказ №97-од від 27.06.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26 червня 2023 р. “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Сейтасанова Е.Р.”

Рішення ВР від 26.06.23 (протокол №15) про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Гнілоскуренко М.В.

Наказ №98-од від 27.06.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26 червня 2023 р. “Про створення разової спеціалізованої ради по захисту дисертації на здобуття доктора філософії Гнілоскуренко М.В.”

Наказ №69-од від 25.05.23 р. Про видачу диплома доктора філософії Балтазюк І.В.

Рішення ВР від 22.05.23 Про зміни у структурі НАОМА

Наказ 67-од від 22.05.23 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 22.05.23 р. “Про зміни у структурі НАОМА”

Рішення ВР від 27.04.2023 щодо Наглядової ради НАОМА

Рішення ВР від 27.04.23 Про затвердження Правил прийому для здобуття вищої освіти у НАОМА в 2023 році

Наказ 45-од від 27.04.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про затвердження Правил прийому для здобуття вищої освіти у НАОМА в 2023 році”

Рішення ВР від 27.04.23 Про встановлення розміру плати за весь строк навчання, для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, за кошти фізичних, юридичних осіб 2023 року набору, на денній та заочній формах навчання.

Наказ 50-од від 28.04.23 Про встановлення розміру плати за весь строк навчання, для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, за кошти фізичних, юридичних осіб 2023 року набору, на денній та заочній формах навчання.

Рішення ВР від 27.04.23 про визначення одного кандидата з поданих науково-педагогічних працівників НАОМА на стипендію Кабінету Міністрів України

Рішення ВР від 03.05.23 Про розширення ліценції НАОМА за третім рівнем вищої освіти

Наказ 60-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 03.05.23 “Про розширення ліценції НАОМА за третім рівнем вищої освіти”

Рішення ВР 27.04.23 Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Попович К.М.

Наказ 44-од від 27.04.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Попович К.М.”

Рішення ВР від 27.04.23 Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Мячкової Т.О.

Наказ 43-од від 27.04.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Мячкової Т.О.”

Рішення ВР від 27.04.23 Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Луцишиної Д.В.

Наказ 42-од від 27.04.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Луцишиної Д.В.”

Рішення ВР від 27.04.23 Про призначення наукового співкерівника здобувачу ступеня доктора філософії, поновленого на навчання. Про призначення внутрішніх рецензентів для попередньої експертизи дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії

Наказ 54-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про призначення наукового співкерівника здобувачу ступеня доктора філософії, поновленого на навчання. Про призначення внутрішніх рецензентів для попередньої експертизи дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії”.

Рішення ВР від 27.04.23 Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам НАОМА

Наказ 57-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам НАОМА”

Рішення ВР від 27.04.23 Про затвердження нової редакції нормативно-правових документів НАОМА

Наказ 56-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про затвердження нової редакції нормативно-правових документів НАОМА”

Рішення ВР від 03.05.23 про зміни у структурі НАОМА

Наказ 58-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 03.05.23 “Про зміни у структурі НАОМА”

Рішення ВР від 30.03.2023 “Про затвердження нової редакції нормативно-правових документів НАОМА”

Наказ 34-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про затвердження нової редакції нормативно-правових документів НАОМА”

Рішення ВР від 30.03.2023 “Про затвердження корпоративної візуальної ідентифікації НАОМА”

Наказ 35-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про затвердження корпоративної візуальної ідентифікації НАОМА”

Рішення ВР від 30.03.2023 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Новікової О.В.”

Наказ 30-од від 06.04.23 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Новікової О.В.”

Рішення ВР від 30.03.2023 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Кукіль Н.О.”

Наказ 29-од від 06.04.23 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Кукіль Н.О.”

Рішення ВР від 30.03.2023 “Про стан наукової та творчої діяльності НАОМА та заходи щодо її подальшого розвитку”

Наказ 32-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про стан наукової та творчої діяльності НАОМА та заходи щодо її подальшого розвитку”

Рішення ВР від 30.03.2023 “Про призначення внутрішніх рецензентів для попередньої експертизи дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії. Про заміну наукового керівника та затвердження тем дисертаційних досліджень і призначення наукових керівників здобувачам ступеня доктора філософії, поновлених на навчання”

Наказ 33-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про призначення внутрішніх рецензентів для попередньої експертизи дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії. Про заміну наукового керівника та затвердження тем дисертаційних досліджень і призначення наукових керівників здобувачам ступеня доктора філософії, поновлених на навчання”

Рішення ВР від 30.03.2023 “Про організацію вступної кампанії в НАОМА у 2023 н.р.”

Наказ 31-до від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про організацію вступної кампанії в НАОМА у 2023 н.р.”

Рішення ВР від 30.03.2023 “Про затвердження нової редакції Положення про Вчену Раду НАОМА, Положення про постійні комісії Вченої ради НАОМА”

Наказ 36-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про затвердження нової редакції Положення про Вчену Раду НАОМА, Положення про постійні комісії Вченої ради НАОМА”

Рішення Вченої ради від 28.02.2023 “Про підготовку здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-творчим рівнем) вищої освіти “доктор мистецтва” зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Наказ 23-од від 08.03.2023 “Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про підготовку здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-творчим рівнем) вищої освіти “доктор мистецтва” зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Рішення Вченої ради від 28.02.2023 “Про стан забезпечення внутрішньої системи якості освіти у НАОМА”

Наказ 24-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про стан забезпечення внутрішньої системи якості освіти у НАОМА”

Рішення ВР від 28.02.2023 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії”

Наказ 25-од від 10.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії”

Рішення ВР від 28.02.2023 “Про уточнення та зміни тем дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії”

Наказ 22-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про уточнення та зміни тем дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії”

Рішення ВР від 28.02.2023 “Про стан фінансового забезпечення НАОМА та завдання щодо розвитку системи надання додаткових платних послуг”

Наказ 21-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про стан фінансового забезпечення НАОМА та завдання щодо розвитку системи надання додаткових платних послуг”

Рішення ВР від 28.02.2023 “Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА”

Наказ 19-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА”

Рішення ВР від 28.02.2023 р. “Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду НАОМА”

Наказ 20-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 р. “Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду НАОМА”

Рішення ВР від 28 грудня 2022 р. “Про визначення ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю за I семестр 2022-2023 н.р.”

Наказ 02-од від 05.01.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28 грудня 2022 р. “Про визначення ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю за I семестр 2022-2023 н.р.”

Рішення ВР від 27.01.2023 “Про подання кандидатур студентів на призначення академічної стипендії Президента України та стипендії Президента України для найбільш обдарованих митців України на II півріччя 2022-2023 н.р.”

Наказ 08-од від 06.02.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.01.2023 р. “Про подання кандидатур студентів на призначення академічної стипендії Президента України та стипендії Президента України для найбільш обдарованих митців України на II півріччя 2022-2023 н.р.”

Рішення ВР від 27.01.2023 Про затвердження освітньо-професійних Програм “Цифрове мистецтво”, “Візуальні комунікації”, “Художнє проєктування середовища”, “Мистецька педагогіка”, “Мультимедійний рисунок”, “Реставрація архітектурної пластики” за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ОР “бакалавр”; “Графічний дизайн” за спеціальністю 022 Дизайн ОР “магістр”

Наказ 09-од від 06.02.2023 Про затвердження освітньо-професійних Програм “Цифрове мистецтво”, “Візуальні комунікації”, “Художнє проєктування середовища”, “Мистецька педагогіка”, “Мультимедійний рисунок”, “Реставрація архітектурної пластики” за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ОР “бакалавр”; “Графічний дизайн” за спеціальністю 022 Дизайн ОР “магістр”

Рішення ВР від 27.01.2023 Про підсумки I семестру 2022-2023 н.р.: аналіз навчальних досягнень студентів

Наказ 10-од від 06.02.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.01.2023 р. “Про підсумки I семестру 2022-2023 н.р.: аналіз навчальних досягнень студентів”

Рішення ВР від 27.01.2023 “Про затвердження Звіту Ректора, проф. О.Цугорка про основні результати діяльності колективу НАОМА у 2022 році”

Наказ 11-од від 06.02.2023 про Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27 січня 2023 р. “Про затвердження Звіту Ректора, проф. О.Цугорка про основні результати діяльності колективу НАОМА у 2022 році”

 

Рішення ВР від 16.08.2022 Про зміну наукових керівників здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня “доктор філософії”

Наказ № 115/1-од від 16.08.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16 серпня 2022 р. “Про зміну наукових керівників здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня “доктор філософії”

Рішення ВР від 30.05.2022 Про встановлення розміру плати за весь строк навчання, для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, за кошти фізичних, юридичних осіб 2022 року набору, на денній та заочній формах навчання

Рішення ВР від 30.05.2022 Про затвердження нової редакції Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НАОМА

Наказ 76-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про затвердження нової редакції Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НАОМА”

Рішення ВР від 30.05.2022 Про затвердження нової редакції Положень НАОМА щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Наказ 79-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про затвердження нової редакції Положень НАОМА щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії”

Рішення ВР від 30.05.2022 Про затвердження Концепції освітньої діяльності у сфері вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Наказ 77-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про затвердження Концепції освітньої діяльності у сфері вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти”

Рішення ВР від 30.05.2022 Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА

Наказ 78-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА”

Рішення ВР від 30.05.2022 Про виконання Стратегії розвитку НАОМА на 2021-2026 рр.

Наказ 80-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про виконання Стратегії розвитку НАОМА на 2021-2026 рр.”

Рішення ВР від 30.05.2022 Про планування попереднього навчального навантаження НАОМА на 2022-2023 н.р.

Рішення ВР від 16.06.2022 Про затвердження кандидатур рецензентів

Наказ 92-од від 20.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.06.2022 р. “Про затвердження кандидатур рецензентів (штатних працівників НАОМА) для експертизи дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 191 “Архітектура та містобудування” та затвердження кафедри теорії та історії мистецтва, кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв для проведення фахових семінарів”

Рішення ВР від 16.06.2022 Про затвердження освітніх програм та навчальних планів НАОМА на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому, освітньо-творчому) рівнях вищої освіти в межах спеціальностей на 2022/2023 н.р.

Наказ 93-од від 20.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.06.2022 р. “Про затвердження освітніх програм та навчальних планів НАОМА на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому, освітньо-творчому) рівнях вищої освіти в межах спеціальностей на 2022/2023 н.р.”

Рішення ВР від 16.06.2022 про базу літньої практики НАОМА у м. Канів Черкаської обл.

Наказ 89-од від 20.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.06.2022 р. “Про базу літньої практики НАОМА у м. Канів Черкаської обл.”

Рішення Вченої ради від 30.11.2022 Про зміни у структурі НАОМА

Рішення Вченої ради від 30.11.2022 Про підсумки вступної кампанії 2022 та забезпечення прийому 2023

Рішення ВР від 30.11.2022 Про стан підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за ОНП спец. 023 та 191

Рішення ВР від 30.11.2022 Про затвердження тем дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії

Рішення ВР від 30.11.2022 Про внесення змін до Положення про реалізацію прав на академічну мобільність

Рішення ВР від 30.11.2022 Про Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ студентів у НАОМА

Рішення Вченої ради від 27.10.2022 р. Про внесення змін до Статуту НАОМА

Рішення Вченої ради від 27.10.22 р. Про організацію практичної підготовки студентів та працевлаштування випускників в умовах воєнного стану

Рішення Вченої ради від 27.10.22 р. Про прийом до наукової і творчої аспірантури. Про зміну у науковому керівництві дисертаційних робіт аспірантів другого-третього року навчання

Рішення Вченої ради від 27.10.22 р. Про запровадження комплексної автоматизації управління НАОМА, запуск проєкту НАОМА ЦИФРОВА для ефективної інтеграції у вітчизняний і світовий інформаційний простір

Рішення Вченої ради від 27.10.2022 р. Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА

Рішення Вченої ради від 27.10.22 р. Про затвердження Положення про фонд рідкісних та цінних документів бібліотеки НАОМА

Рішення Вченої ради від 27.10.22 р. Про створення разових спеціальних вчених рад для захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Наказ № 165 від 10.05.2022 р. Про тимчасове переміщення відокремленого структурного підрозділу Маріупольська філія НАОМА

Наказ № 69 від 10.02.2022 р. Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 3801160 на 2022 рік

Рішення Вченої ради 29.09.22р. протокол № 3 Про результати атестації здобувачів першого-четвертого року навчання третього рівня вищої освіти доктор філософії у 2022 році

Наказ № 140-од від 30.09.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.09.2022 Про результати атестації здобувачів першого-четвертого року навчання третього рівня вищої освіти доктор філософії у 2022 році

Рішення Вченої ради від 29.09.2022 Про інтеграцію в міжнародний освітній, мистецький і науковий простір, міжнародну академічну мобільність науково-педагогічних працівників та здобувачів

Наказ № 146-од від 04.10.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.09.2022 Про інтеграцію в міжнародний освітній, мистецький і науковий простір, міжнародну академічну мобільність науково-педагогічних працівників та здобувачів

Рішення Вченої ради від 29.09.2022 Про затвердження Плану роботи НАОМА на 2022-2023 н.р.

Наказ № 145-од від 04.10.2022 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.09.2022 р. Про затвердження Плану роботи НАОМА на 2022-2023 н.р.

Рішення Вченої ради від 29.09.2022 Про затвердження Положення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам у НАОМА

Наказ № 144-од від 04.10.22 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.09.22 Про затвердження Положення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам НАОМА

Рішення Вченої ради від 29.09.2022 Про організацію та автоматизацію освітнього процесу в НАОМА

Наказ № 143-од від 04.10.22 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.09.22 Про організацію та автоматизацію освітнього процесу в НАОМА

Рішення Вченої ради від 29.09.2022 р. (протокол № 3) Про зміни у структурі НАОМА

Наказ № 142-од від 04.10.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.09.22 Про зміни у структурі НАОМА

Рішення Вченої ради від 28.10.2021 р. (протокол № 4) Про затвердження складу Наглядової ради НАОМА

Рішення Вченої ради від 08.09.2022 Про внесення змін до Положення про поточну атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора мистецтва у НАОМА

Наказ № 129-од від 12.09.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 08.09.2022 Про внесення змін до Положення про поточну атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора мистецтва у НАОМА

Рішення Вченої ради від 08.09.2022 Про затвердження Положення про Художній музей НАОМА

Наказ № 128-од від 12.09.2022 Про введення в дію рішення вченої ради НАОМА від 08.09.2022 Про затвердження Положення про Художній музей НАОМА

Рішення Вченої ради від 08.09.2022 Про затвердження Плану роботи Вченої ради НАОМА на 2022-2023 н.р.

Наказ № 127-од від 12.09.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 08.09.2022 Про затвердження Плану роботи Вченої ради НАОМА на 2022-2023 н.р

Рішення Вченої ради від 08.09.2022 р. Про затвердження освітньо-професійної програми Арт-менеджмент спеціальності Менеджмент соціокультурної діяльності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Наказ № 126-од від 12.09.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради від 08.09.2022 р. Про затвердження освітньо-професійної програми Арт-менеджмент спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Рішення Вченої ради від 08.09.2022 р. Про затвердження змін до освітньо-професійних програм за спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 022 Дизайн

Наказ № 125-од від 12.09.2022 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 08.09.2022 р. Про затвердження змін до освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня, освітньо-професійних і освітньо-наукових програм другого (магістерського) рівня

Рішення Вченої ради від 16.08.2022 р. Про затвердження змін до Положення про організацію освітнього процесу НАОМА

Рішення Вченої ради від 16.08.2022 р. Про збільшення ліцензованого обсягу НАОМА

Рішення Вченої ради від 16.08.2022 р. Про зміни у структурі НАОМА

Рішення Вченої ради від 16.08.2022 р. Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА

Рішення Вченої ради від 16.08.2022 р. План заходів щодо підготовки до нового навчального року, опалювального сезону, Положення про формування вартості платних послуг, користування гуртожитком, Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку НАОМА

Рішення ВР від 25.03.2022 р. Про організацію освітнього процесу НАОМА в умовах воєнного стану

Наказ 56-од Про введення в дію Рішення ВР від 25.03.2022 Про організацію освітнього процесу НАОМА в умовах воєнного стану

 

2021

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про створення разової спеціалізованої вченої ради

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про стан роботи науково-дослідної проблемної лабораторії

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про рекомендацію науково-педагогічних працівників НАОМА на присвоєння державних почесних звань України

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про прийом здобувачів вищої освіти

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про посилення практичної підготовки студентів

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про видачу дипломів доктора філософії

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про затвердження положення про рейтингову систему

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про запровадження рейтингової системи оцінювання

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про затвердження Плану заходів НАОМА

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про затвердження Плану роботи Вченої ради НАОМА

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) про затвердження Плану роботи НАОМА

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про заяву проректора Хромця В.Л.

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про обрання Голови Вченої ради НАОМА

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про результати прийому на навчання

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про роботу вебсайту НАОМА

Наказ ВР №06-од від 01.02.2021

Наказ ВР №07-од від 01.02.2021

Наказ ВР №08-од від 01.02.2021

Наказ ВР №09-од від 01.02.2021

Наказ ВР №10-од від 01.02.2021

Наказ №34-од від 04.03.2021

Наказ №35-од від 04.03.2021

Наказ №36-од від 04.03.2021

Рішення вченої ради від 13 квітня 2021 р. (протокол №11)

Наказ про персональний склад Вченої Ради

Рішення ВР від 29.04.21

Наказ ВР 55-од Про організацію вступної компанії 2021 р.

Наказ ВР 56-од Навчальне навантаження

Рішення ВР від 27.05.2021 Про створення Центру якості освіти

2020

ВР 28.09.2020 №2

ВР 28.09.2020 №2

ВР 30.06.2020 №9

ВР 30.06.2020 №9

ВР 31.08.2020 №1

ВР від 28.09.2020

ВР від 30.06.2020 №9

ВР від 31.08.2020 №1

Рішення Вченої ради від 03.02.2020(протокол 6)

2019

Рішення ВР від 19.12.2019 (протокол №5)

Рішення Вченої Ради від 04.03.2019 р., протокол № 7

Рішення Вченої Ради від 14 листопада 2019 р., (протокол № 3)

Рішення вченої ради від 14 листопада 2019

Рішення Вченої Ради від 21.06.2019 р., протокол № 11

Рішення Вченої Ради від 25.04.2019 р., протокол № 8

Рішення Вченої Ради від 26 вересня 2019 р., (протокол № 1)

Рішення Вченої Ради від 30.05.2019 р., протокол № 10

Рішення Вченої Ради від 31 жовтня 2019 р., (протокол № 2)

Рішення Вченої Ради від 31.01.2019 р.

2018

Протокол № 5 від 21.12.2018 р.

Рішення Вченої Ради від 03.07.2018 р. протокол № 9

Рішення Вченої Ради від 14.05.2018 р. протокол №8

Рішення Вченої Ради від 25.09.2018 р. протокол № 1

Рішення Вченої Ради від 28.02.2018 р. протокол № 5

Рішення Вченої Ради від 28.11.2018 р. протокол № 3

Рішення Вченої Ради від 29.03.2018 р. протокол № 6

Рішення Вченої Ради від 30.10.2018 р. протокол № 2