Перейти до вмісту

Рішення Вченої Ради

Наказ №130-од від 10.08.2023 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 10.08.2023 р. “Про зміни у структурі НАОМА”

Рішення ВР від 11.07.23 про внесення змін до Правил прийому на навчання до НАОМА у 2023 році

Наказ №111-од 11.07.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 11.07.23 р. “Про внесення змін до Правил прийому на навчання до НАОМА у 2023 році”

Рішення ВР від 11.07.23 про затвердження освітньо-наукових програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальностей 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 191 “Архітектура та містобудування”

Наказ №112-од 11.07.23 про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 11.07.23 р. “Про затвердження освітньо-наукових програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальностей 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 191 “Архітектура та містобудування”

Рішення ВР від 26.06.23 про затвердження освітніх програм та навчальних планів НАОМА на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому, освітньо-творчому) рівнях вищої освіти в межах спеціальностей на 2023-2024 н.р.

Наказ №105-од від 03.07.2023 Про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26 червня 2023 р. “Про затвердження освітніх програм та навчальних планів НАОМА на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому, освітньо-творчому) рівнях вищої освіти в межах спеціальностей на 2023-2024 н.р.”

Рішення ВР від 26.06.23 про результати освітньої діяльності НАОМА в 2022-2023 н.р.

Наказ №102-од від 30.06.23 про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 26.06.23 “Про результати освітньої діяльності НАОМА в 2022-2023 н.р.”

Рішення ВР від 26.06.23 про визначення ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю за II семестр 2022-2023 н.р.

Наказ №103-од 03.07.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26.06.23 “Про визначення ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю за II семестр 2022-2023 н.р.”

Рішення ВР від 26.06.23 про внесення змін до Правил прийому на навчання до НАОМА у 2023 році

Наказ №104-од від 03.07.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26.06.23 “Про внесення змін до Правил прийому на навчання до НАОМА у 2023 році”

Рішення ВР від 26.06.23 (протокол №15) про рекомендацію до друку “Збірника наукових праць “Українська академія мистецтва” (Випуск №33, за 2023 рік)”

Наказ №95-од від 27.06.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26.06.23 “Про рекомендацію до друку “Збірника наукових праць “Українська академія мистецтва” (Випуск №33, за 2023 рік)”

Рішення ВР від 26.06.23 про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Тютіної Л.В.

Наказ №96-од від 27.06.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26 червня 2023 р. “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Тютіної Л.В.”

Рішення ВР від 26.06.23 (протокол №15) про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Сейтасанова Е.Р.”

Наказ №97-од від 27.06.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26 червня 2023 р. “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Сейтасанова Е.Р.”

Рішення ВР від 26.06.23 (протокол №15) про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Гнілоскуренко М.В.

Наказ №98-од від 27.06.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26 червня 2023 р. “Про створення разової спеціалізованої ради по захисту дисертації на здобуття доктора філософії Гнілоскуренко М.В.”

Наказ №69-од від 25.05.23 р. Про видачу диплома доктора філософії Балтазюк І.В.

Рішення ВР від 22.05.23 Про зміни у структурі НАОМА

Наказ 67-од від 22.05.23 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 22.05.23 р. “Про зміни у структурі НАОМА”

Рішення ВР від 27.04.23 Про затвердження Правил прийому для здобуття вищої освіти у НАОМА в 2023 році

Наказ 45-од від 27.04.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про затвердження Правил прийому для здобуття вищої освіти у НАОМА в 2023 році”

Рішення ВР від 27.04.23 Про встановлення розміру плати за весь строк навчання, для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, за кошти фізичних, юридичних осіб 2023 року набору, на денній та заочній формах навчання.

Наказ 50-од від 28.04.23 Про встановлення розміру плати за весь строк навчання, для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, за кошти фізичних, юридичних осіб 2023 року набору, на денній та заочній формах навчання.

Рішення ВР від 27.04.23 про визначення одного кандидата з поданих науково-педагогічних працівників НАОМА на стипендію Кабінету Міністрів України

Рішення ВР від 03.05.23 Про розширення ліценції НАОМА за третім рівнем вищої освіти

Наказ 60-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 03.05.23 “Про розширення ліценції НАОМА за третім рівнем вищої освіти”

Рішення ВР 27.04.23 Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Попович К.М.

Наказ 44-од від 27.04.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Попович К.М.”

Рішення ВР від 27.04.23 Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Мячкової Т.О.

Наказ 43-од від 27.04.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Мячкової Т.О.”

Рішення ВР від 27.04.23 Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Луцишиної Д.В.

Наказ 42-од від 27.04.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Луцишиної Д.В.”

Рішення ВР від 27.04.23 Про призначення наукового співкерівника здобувачу ступеня доктора філософії, поновленого на навчання. Про призначення внутрішніх рецензентів для попередньої експертизи дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії

Наказ 54-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про призначення наукового співкерівника здобувачу ступеня доктора філософії, поновленого на навчання. Про призначення внутрішніх рецензентів для попередньої експертизи дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії”.

Рішення ВР від 27.04.23 Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам НАОМА

Наказ 57-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам НАОМА”

Рішення ВР від 27.04.23 Про затвердження нової редакції нормативно-правових документів НАОМА

Наказ 56-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про затвердження нової редакції нормативно-правових документів НАОМА”

Рішення ВР від 03.05.23 про зміни у структурі НАОМА

Наказ 58-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 03.05.23 “Про зміни у структурі НАОМА”

Рішення ВР від 30.03.2023 “Про затвердження нової редакції нормативно-правових документів НАОМА”

Наказ 34-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про затвердження нової редакції нормативно-правових документів НАОМА”

Рішення ВР від 30.03.2023 “Про затвердження корпоративної візуальної ідентифікації НАОМА”

Наказ 35-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про затвердження корпоративної візуальної ідентифікації НАОМА”

Рішення ВР від 30.03.2023 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Новікової О.В.”

Наказ 30-од від 06.04.23 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Новікової О.В.”

Рішення ВР від 30.03.2023 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Кукіль Н.О.”

Наказ 29-од від 06.04.23 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Кукіль Н.О.”

Рішення ВР від 30.03.2023 “Про стан наукової та творчої діяльності НАОМА та заходи щодо її подальшого розвитку”

Наказ 32-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про стан наукової та творчої діяльності НАОМА та заходи щодо її подальшого розвитку”

Рішення ВР від 30.03.2023 “Про призначення внутрішніх рецензентів для попередньої експертизи дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії. Про заміну наукового керівника та затвердження тем дисертаційних досліджень і призначення наукових керівників здобувачам ступеня доктора філософії, поновлених на навчання”

Наказ 33-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про призначення внутрішніх рецензентів для попередньої експертизи дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії. Про заміну наукового керівника та затвердження тем дисертаційних досліджень і призначення наукових керівників здобувачам ступеня доктора філософії, поновлених на навчання”

Рішення ВР від 30.03.2023 “Про організацію вступної кампанії в НАОМА у 2023 н.р.”

Наказ 31-до від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про організацію вступної кампанії в НАОМА у 2023 н.р.”

Рішення ВР від 30.03.2023 “Про затвердження нової редакції Положення про Вчену Раду НАОМА, Положення про постійні комісії Вченої ради НАОМА”

Наказ 36-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про затвердження нової редакції Положення про Вчену Раду НАОМА, Положення про постійні комісії Вченої ради НАОМА”

Рішення Вченої ради від 28.02.2023 “Про підготовку здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-творчим рівнем) вищої освіти “доктор мистецтва” зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Наказ 23-од від 08.03.2023 “Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про підготовку здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-творчим рівнем) вищої освіти “доктор мистецтва” зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Рішення Вченої ради від 28.02.2023 “Про стан забезпечення внутрішньої системи якості освіти у НАОМА”

Наказ 24-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про стан забезпечення внутрішньої системи якості освіти у НАОМА”

Рішення ВР від 28.02.2023 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії”

Наказ 25-од від 10.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії”

Рішення ВР від 28.02.2023 “Про уточнення та зміни тем дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії”

Наказ 22-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про уточнення та зміни тем дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії”

Рішення ВР від 28.02.2023 “Про стан фінансового забезпечення НАОМА та завдання щодо розвитку системи надання додаткових платних послуг”

Наказ 21-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про стан фінансового забезпечення НАОМА та завдання щодо розвитку системи надання додаткових платних послуг”

Рішення ВР від 28.02.2023 “Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА”

Наказ 19-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА”

Рішення ВР від 28.02.2023 р. “Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду НАОМА”

Наказ 20-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 р. “Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду НАОМА”

Рішення ВР від 28 грудня 2022 р. “Про визначення ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю за I семестр 2022-2023 н.р.”

Наказ 02-од від 05.01.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28 грудня 2022 р. “Про визначення ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю за I семестр 2022-2023 н.р.”

Рішення ВР від 27.01.2023 “Про подання кандидатур студентів на призначення академічної стипендії Президента України та стипендії Президента України для найбільш обдарованих митців України на II півріччя 2022-2023 н.р.”

Наказ 08-од від 06.02.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.01.2023 р. “Про подання кандидатур студентів на призначення академічної стипендії Президента України та стипендії Президента України для найбільш обдарованих митців України на II півріччя 2022-2023 н.р.”

Рішення ВР від 27.01.2023 Про затвердження освітньо-професійних Програм “Цифрове мистецтво”, “Візуальні комунікації”, “Художнє проєктування середовища”, “Мистецька педагогіка”, “Мультимедійний рисунок”, “Реставрація архітектурної пластики” за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ОР “бакалавр”; “Графічний дизайн” за спеціальністю 022 Дизайн ОР “магістр”

Наказ 09-од від 06.02.2023 Про затвердження освітньо-професійних Програм “Цифрове мистецтво”, “Візуальні комунікації”, “Художнє проєктування середовища”, “Мистецька педагогіка”, “Мультимедійний рисунок”, “Реставрація архітектурної пластики” за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ОР “бакалавр”; “Графічний дизайн” за спеціальністю 022 Дизайн ОР “магістр”

Рішення ВР від 27.01.2023 Про підсумки I семестру 2022-2023 н.р.: аналіз навчальних досягнень студентів

Наказ 10-од від 06.02.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.01.2023 р. “Про підсумки I семестру 2022-2023 н.р.: аналіз навчальних досягнень студентів”

Рішення ВР від 27.01.2023 “Про затвердження Звіту Ректора, проф. О.Цугорка про основні результати діяльності колективу НАОМА у 2022 році”

Наказ 11-од від 06.02.2023 про Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27 січня 2023 р. “Про затвердження Звіту Ректора, проф. О.Цугорка про основні результати діяльності колективу НАОМА у 2022 році”

 

Рішення ВР від 16.08.2022 Про зміну наукових керівників здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня “доктор філософії”

Наказ № 115/1-од від 16.08.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16 серпня 2022 р. “Про зміну наукових керівників здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня “доктор філософії”

Рішення ВР від 30.05.2022 Про встановлення розміру плати за весь строк навчання, для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, за кошти фізичних, юридичних осіб 2022 року набору, на денній та заочній формах навчання

Рішення ВР від 30.05.2022 Про затвердження нової редакції Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НАОМА

Наказ 76-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про затвердження нової редакції Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НАОМА”

Рішення ВР від 30.05.2022 Про затвердження нової редакції Положень НАОМА щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Наказ 79-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про затвердження нової редакції Положень НАОМА щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії”

Рішення ВР від 30.05.2022 Про затвердження Концепції освітньої діяльності у сфері вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Наказ 77-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про затвердження Концепції освітньої діяльності у сфері вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти”

Рішення ВР від 30.05.2022 Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА

Наказ 78-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА”

Рішення ВР від 30.05.2022 Про виконання Стратегії розвитку НАОМА на 2021-2026 рр.

Наказ 80-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про виконання Стратегії розвитку НАОМА на 2021-2026 рр.”

Рішення ВР від 30.05.2022 Про планування попереднього навчального навантаження НАОМА на 2022-2023 н.р.

Рішення ВР від 16.06.2022 Про затвердження кандидатур рецензентів

Наказ 92-од від 20.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.06.2022 р. “Про затвердження кандидатур рецензентів (штатних працівників НАОМА) для експертизи дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 191 “Архітектура та містобудування” та затвердження кафедри теорії та історії мистецтва, кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв для проведення фахових семінарів”

Рішення ВР від 16.06.2022 Про затвердження освітніх програм та навчальних планів НАОМА на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому, освітньо-творчому) рівнях вищої освіти в межах спеціальностей на 2022/2023 н.р.

Наказ 93-од від 20.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.06.2022 р. “Про затвердження освітніх програм та навчальних планів НАОМА на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому, освітньо-творчому) рівнях вищої освіти в межах спеціальностей на 2022/2023 н.р.”

Рішення ВР від 16.06.2022 про базу літньої практики НАОМА у м. Канів Черкаської обл.

Наказ 89-од від 20.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.06.2022 р. “Про базу літньої практики НАОМА у м. Канів Черкаської обл.”

Рішення Вченої ради від 30.11.2022 Про зміни у структурі НАОМА

Рішення Вченої ради від 30.11.2022 Про підсумки вступної кампанії 2022 та забезпечення прийому 2023

Рішення ВР від 30.11.2022 Про стан підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за ОНП спец. 023 та 191

Рішення ВР від 30.11.2022 Про затвердження тем дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії

Рішення ВР від 30.11.2022 Про внесення змін до Положення про реалізацію прав на академічну мобільність

Рішення ВР від 30.11.2022 Про Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ студентів у НАОМА

Рішення Вченої ради від 27.10.2022 р. Про внесення змін до Статуту НАОМА

Рішення Вченої ради від 27.10.22 р. Про організацію практичної підготовки студентів та працевлаштування випускників в умовах воєнного стану

Рішення Вченої ради від 27.10.22 р. Про прийом до наукової і творчої аспірантури. Про зміну у науковому керівництві дисертаційних робіт аспірантів другого-третього року навчання

Рішення Вченої ради від 27.10.22 р. Про запровадження комплексної автоматизації управління НАОМА, запуск проєкту НАОМА ЦИФРОВА для ефективної інтеграції у вітчизняний і світовий інформаційний простір

Рішення Вченої ради від 27.10.2022 р. Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА

Рішення Вченої ради від 27.10.22 р. Про затвердження Положення про фонд рідкісних та цінних документів бібліотеки НАОМА

Рішення Вченої ради від 27.10.22 р. Про створення разових спеціальних вчених рад для захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Наказ № 165 від 10.05.2022 р. Про тимчасове переміщення відокремленого структурного підрозділу Маріупольська філія НАОМА

Наказ № 69 від 10.02.2022 р. Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 3801160 на 2022 рік

Рішення Вченої ради 29.09.22р. протокол № 3 Про результати атестації здобувачів першого-четвертого року навчання третього рівня вищої освіти доктор філософії у 2022 році

Наказ № 140-од від 30.09.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.09.2022 Про результати атестації здобувачів першого-четвертого року навчання третього рівня вищої освіти доктор філософії у 2022 році

Рішення Вченої ради від 29.09.2022 Про інтеграцію в міжнародний освітній, мистецький і науковий простір, міжнародну академічну мобільність науково-педагогічних працівників та здобувачів

Наказ № 146-од від 04.10.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.09.2022 Про інтеграцію в міжнародний освітній, мистецький і науковий простір, міжнародну академічну мобільність науково-педагогічних працівників та здобувачів

Рішення Вченої ради від 29.09.2022 Про затвердження Плану роботи НАОМА на 2022-2023 н.р.

Наказ № 145-од від 04.10.2022 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.09.2022 р. Про затвердження Плану роботи НАОМА на 2022-2023 н.р.

Рішення Вченої ради від 29.09.2022 Про затвердження Положення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам у НАОМА

Наказ № 144-од від 04.10.22 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.09.22 Про затвердження Положення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам НАОМА

Рішення Вченої ради від 29.09.2022 Про організацію та автоматизацію освітнього процесу в НАОМА

Наказ № 143-од від 04.10.22 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.09.22 Про організацію та автоматизацію освітнього процесу в НАОМА

Рішення Вченої ради від 29.09.2022 р. (протокол № 3) Про зміни у структурі НАОМА

Наказ № 142-од від 04.10.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.09.22 Про зміни у структурі НАОМА

Рішення Вченої ради від 28.10.2021 р. (протокол № 4) Про затвердження складу Наглядової ради НАОМА

Рішення Вченої ради від 08.09.2022 Про внесення змін до Положення про поточну атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора мистецтва у НАОМА

Наказ № 129-од від 12.09.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 08.09.2022 Про внесення змін до Положення про поточну атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора мистецтва у НАОМА

Рішення Вченої ради від 08.09.2022 Про затвердження Положення про Художній музей НАОМА

Наказ № 128-од від 12.09.2022 Про введення в дію рішення вченої ради НАОМА від 08.09.2022 Про затвердження Положення про Художній музей НАОМА

Рішення Вченої ради від 08.09.2022 Про затвердження Плану роботи Вченої ради НАОМА на 2022-2023 н.р.

Наказ № 127-од від 12.09.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 08.09.2022 Про затвердження Плану роботи Вченої ради НАОМА на 2022-2023 н.р

Рішення Вченої ради від 08.09.2022 р. Про затвердження освітньо-професійної програми Арт-менеджмент спеціальності Менеджмент соціокультурної діяльності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Наказ № 126-од від 12.09.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради від 08.09.2022 р. Про затвердження освітньо-професійної програми Арт-менеджмент спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Рішення Вченої ради від 08.09.2022 р. Про затвердження змін до освітньо-професійних програм за спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 022 Дизайн

Наказ № 125-од від 12.09.2022 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 08.09.2022 р. Про затвердження змін до освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня, освітньо-професійних і освітньо-наукових програм другого (магістерського) рівня

Рішення Вченої ради від 16.08.2022 р. Про затвердження змін до Положення про організацію освітнього процесу НАОМА

Рішення Вченої ради від 16.08.2022 р. Про збільшення ліцензованого обсягу НАОМА

Рішення Вченої ради від 16.08.2022 р. Про зміни у структурі НАОМА

Рішення Вченої ради від 16.08.2022 р. Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА

Рішення Вченої ради від 16.08.2022 р. План заходів щодо підготовки до нового навчального року, опалювального сезону, Положення про формування вартості платних послуг, користування гуртожитком, Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку НАОМА

Рішення ВР від 25.03.2022 р. Про організацію освітнього процесу НАОМА в умовах воєнного стану

Наказ 56-од Про введення в дію Рішення ВР від 25.03.2022 Про організацію освітнього процесу НАОМА в умовах воєнного стану

 

2021

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про створення разової спеціалізованої вченої ради

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про стан роботи науково-дослідної проблемної лабораторії

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про рекомендацію науково-педагогічних працівників НАОМА на присвоєння державних почесних звань України

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про прийом здобувачів вищої освіти

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про посилення практичної підготовки студентів

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про видачу дипломів доктора філософії

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про затвердження положення про рейтингову систему

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про запровадження рейтингової системи оцінювання

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про затвердження Плану заходів НАОМА

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про затвердження Плану роботи Вченої ради НАОМА

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) про затвердження Плану роботи НАОМА

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про заяву проректора Хромця В.Л.

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про обрання Голови Вченої ради НАОМА

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про результати прийому на навчання

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про роботу вебсайту НАОМА

Наказ ВР №06-од від 01.02.2021

Наказ ВР №07-од від 01.02.2021

Наказ ВР №08-од від 01.02.2021

Наказ ВР №09-од від 01.02.2021

Наказ ВР №10-од від 01.02.2021

Наказ №34-од від 04.03.2021

Наказ №35-од від 04.03.2021

Наказ №36-од від 04.03.2021

Рішення вченої ради від 13 квітня 2021 р. (протокол №11)

Наказ про персональний склад Вченої Ради

Рішення ВР від 29.04.21

Наказ ВР 55-од Про організацію вступної компанії 2021 р.

Наказ ВР 56-од Навчальне навантаження

Рішення ВР від 27.05.2021 Про створення Центру якості освіти

2020

ВР 28.09.2020 №2

ВР 28.09.2020 №2

ВР 30.06.2020 №9

ВР 30.06.2020 №9

ВР 31.08.2020 №1

ВР від 28.09.2020

ВР від 30.06.2020 №9

ВР від 31.08.2020 №1

Рішення Вченої ради від 03.02.2020(протокол 6)

2019

Рішення ВР від 19.12.2019 (протокол №5)

Рішення Вченої Ради від 04.03.2019 р., протокол № 7

Рішення Вченої Ради від 14 листопада 2019 р., (протокол № 3)

Рішення вченої ради від 14 листопада 2019

Рішення Вченої Ради від 21.06.2019 р., протокол № 11

Рішення Вченої Ради від 25.04.2019 р., протокол № 8

Рішення Вченої Ради від 26 вересня 2019 р., (протокол № 1)

Рішення Вченої Ради від 30.05.2019 р., протокол № 10

Рішення Вченої Ради від 31 жовтня 2019 р., (протокол № 2)

Рішення Вченої Ради від 31.01.2019 р.

2018

Протокол № 5 від 21.12.2018 р.

Рішення Вченої Ради від 03.07.2018 р. протокол № 9

Рішення Вченої Ради від 14.05.2018 р. протокол №8

Рішення Вченої Ради від 25.09.2018 р. протокол № 1

Рішення Вченої Ради від 28.02.2018 р. протокол № 5

Рішення Вченої Ради від 28.11.2018 р. протокол № 3

Рішення Вченої Ради від 29.03.2018 р. протокол № 6

Рішення Вченої Ради від 30.10.2018 р. протокол № 2

(044) 23 25 144

(044) 23 25 144