Перейти до вмісту

Рішення Вченої Ради

 

Рішення Вченої ради від 27.10.2022 р. Про внесення змін до Статуту НАОМА

Рішення Вченої ради від 27.10.22 р. Про організацію практичної підготовки студентів та працевлаштування випускників в умовах воєнного стану

Рішення Вченої ради від 27.10.22 р. Про прийом до наукової і творчої аспірантури. Про зміну у науковому керівництві дисертаційних робіт аспірантів другого-третього року навчання

Рішення Вченої ради від 27.10.22 р. Про запровадження комплексної автоматизації управління НАОМА, запуск проєкту НАОМА ЦИФРОВА для ефективної інтеграції у вітчизняний і світовий інформаційний простір

Рішення Вченої ради від 27.10.2022 р. Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА

Рішення Вченої ради від 27.10.22 р. Про затвердження Положення про фонд рідкісних та цінних документів бібліотеки НАОМА

Рішення Вченої ради від 27.10.22 р. Про створення разових спеціальних вчених рад для захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Наказ № 165 від 10.05.2022 р. Про тимчасове переміщення відокремленого структурного підрозділу Маріупольська філія НАОМА

Наказ № 69 від 10.02.2022 р. Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 3801160 на 2022 рік

Рішення Вченої ради 29.09.22р. протокол № 3 Про результати атестації здобувачів першого-четвертого року навчання третього рівня вищої освіти доктор філософії у 2022 році

Наказ № 140-од від 30.09.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.09.2022 Про результати атестації здобувачів першого-четвертого року навчання третього рівня вищої освіти доктор філософії у 2022 році

Рішення Вченої ради від 29.09.2022 Про інтеграцію в міжнародний освітній, мистецький і науковий простір, міжнародну академічну мобільність науково-педагогічних працівників та здобувачів

Наказ № 146-од від 04.10.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.09.2022 Про інтеграцію в міжнародний освітній, мистецький і науковий простір, міжнародну акад. моб. наук.-педаг. працівників та здобувачів

Рішення Вченої ради від 29.09.2022 Про затвердження Плану роботи НАОМА на 2022-2023 н.р.

Наказ № 145-од від 04.10.2022 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.09.2022 р. Про затвердження Плану роботи НАОМА на 2022-2023 н.р.

Рішення Вченої ради від 29.09.2022 Про затвердження Положення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам у НАОМА

Наказ № 144-од від 04.10.22 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.09.22 Про затвердження Положення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам НАОМА

Рішення Вченої ради від 29.09.2022 Про організацію та автоматизацію освітнього процесу в НАОМА

Наказ № 143-од від 04.10.22 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.09.22 Про організацію та автоматизацію освітнього процесу в НАОМА

Рішення Вченої ради від 29.09.2022 р. (протокол № 3) Про зміни у структурі НАОМА

Наказ № 142-од від 04.10.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.09.22 Про зміни у структурі НАОМА

Рішення Вченої ради від 28.10.2021 р. (протокол № 4) Про затвердження складу Наглядової ради НАОМА

Рішення Вченої ради від 08.09.2022 Про внесення змін до Положення про поточну атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора мистецтва у НАОМА

Наказ № 129-од від 12.09.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 08.09.2022 Про внесення змін до Положення про поточну атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора мистецтва у НАОМА

Рішення Вченої ради від 08.09.2022 Про затвердження Положення про Художній музей НАОМА

Наказ № 128-од від 12.09.2022 Про введення в дію рішення вченої ради НАОМА від 08.09.2022 Про затвердження Положення про Художній музей НАОМА

Рішення Вченої ради від 08.09.2022 Про затвердження Плану роботи Вченої ради НАОМА на 2022-2023 н.р.

Наказ № 127-од від 12.09.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 08.09.2022 Про затвердження Плану роботи Вченої ради НАОМА на 2022-2023 н.р

Рішення Вченої ради від 08.09.2022 р. Про завтердження освіт.-проф. програми Арт-менеджмент спеціальності Менеджмент соціокультурної діяльності за першим (бакалаврськ.) рівнем вищої освіти

Наказ № 126-од від 12.09.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради від 08.09.2022 р. Про затвердження освіт.-проф. програми Арт-менеджмент спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності за першим (бакалавр.)

Рішення Вченої ради від 08.09.2022 р. Про затвердження змін до освітньо-професійних програм за спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 022 Дизайн

Наказ № 125-од від 12.09.2022 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 08.09.2022 р. Про затверд. змін до освіт.-проф.програм першого (бакалавр.) рівня, освітньо-професійн. і освітньо-наукових програм другого

Рішення Вченої ради від 16.08.2022 р. Про затвердження змін до Положення про організацію освітнього процесу НАОМА

Рішення Вченої ради від 16.08.2022 р. Про збільшення ліцензованого обсягу НАОМА

Рішення Вченої ради від 16.08.2022 р. Про зміни у структурі НАОМА

Рішення Вченої ради від 16.08.2022 р. Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА

Рішення Вченої ради від 16.08.2022 р. План заходів щодо підготовки до нового навчального року, опалювального сезону, Положення про формування вартості платних послуг, користування гуртожитком, Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку НАОМА

РІШЕННЯ ВР від 25.03.2022 р. Про організацію освітнього процесу НАОМА в умовах воєнного стану

НАКАЗ 56-од Про введення в дію РІШЕННЯ ВР від 25.03.2022 Про організацію освітнього процесу НАОМА в умовах воєнного стану

 

2021

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про створення разової спеціалізованої вченої ради

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про стан роботи науково-дослідної проблемної лабораторії

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про рекомендацію науково-педагогічних працівників НАОМА на присвоєння державних почесних звань України

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про прийом здобувачів вищої освіти

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про посилення практичної підготовки студентів

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про видачу дипломів доктора філософії

Рішення ВР від 28.10.2021 р. (протокол No4) про затвердження положення про рейтингову систему

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про запровадження рейтингової системи оцінювання

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про затвердження Плану заходів НАОМА

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про затвердження Плану роботи Вченої ради НАОМА

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) про затвердження Плану роботи НАОМА

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про заяву проректора Хромця В.Л.

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про обрання Голови Вченої ради НАОМА

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про результати прийому на навчання

Рішення ВР від 31.08.2021 р. (протокол №1) Про роботу вебсайту НАОМА

Наказ ВР №06-од від 01.02.2021

Наказ ВР №07-од від 01.02.2021

Наказ ВР №08-од від 01.02.2021

Наказ ВР №09-од від 01.02.2021

Наказ ВР №10-од від 01.02.2021

НАКАЗ №34-од від 04.03.2021

НАКАЗ №35-од від 04.03.2021

НАКАЗ №36-од від 04.03.2021

Рішення вченої ради від 13 квітня 2021 р. (протокол №11)

Наказ про персональний склад Вченої Ради

Рішення ВР від 29.04.21

Наказ ВР 55-од Про організацію вступної компанії 2021 р.

Наказ ВР 56-од Навчальне навантаження

Рішення ВР від 27.05.2021 Про створення Центру якості освіти

2020

вр 28.09.2020 №2

ВР 28.09.2020 №2

вр 30.06.2020 №9

вр 30.06.2020 №9

ВР 31.08.2020 №1

ВР від 28.09.2020

ВР від 30.06.2020 №9

ВР від 31.08.2020 №1

Рішення Вченої ради від 03.02.2020(протокол 6)

2019

Рішення ВР від 19.12.2019 (протокол №5)

Рішення Вченої Ради від 04.03.2019 р., протокол № 7

Рішення Вченої Ради від 14 листопада 2019 р., (протокол № 3)

Рішення вченої ради від 14 листопада 2019

Рішення Вченої Ради від 21.06.2019 р., протокол № 11

Рішення Вченої Ради від 25.04.2019 р., протокол № 8

Рішення Вченої Ради від 26 вересня 2019 р., (протокол № 1)

Рішення Вченої Ради від 30.05.2019 р., протокол № 10

Рішення Вченої Ради від 31 жовтня 2019 р., (протокол № 2)

Рішення Вченої Ради від 31.01.2019 р.

2018

протокол № 5 від 21.12.2018 р.

Рішення Вченої Ради від 03.07.2018 р. протокол № 9

Рішення Вченої Ради від 14.05.2018 р. протокол №8

рішення Вченої Ради від 25.09.2018 р. протокол № 1

Рішення Вченої Ради від 28.02.2018 р. протокол № 5

Рішення Вченої Ради від 28.11.2018 р. протокол № 3

Рішення Вченої Ради від 29.03.2018 р. протокол № 6

рішення Вченої Ради від 30.10.2018 р. протокол № 2

(044) 23 25 144

(044) 23 25 144