Перейти до вмісту

Накази та розпорядження


Наказ 202-од від 11.07.2024 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 11.07.2024 р. “Про призначення академічної стипендії Президента України”

Наказ 203-од від 11.07.2024 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 11.07.2024 р. “Про внесення змін Правил прийому до НАОМА у 2024 р.”

Наказ 197-од від 01.07.2024 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.06.2024 р. “Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА”

Наказ 196-од від 01.07.2024 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.06.2024 р. “Про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу у НАОМА та Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів НАОМА”

Наказ 195-од від 01.07.2024 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.06.2024 р. “Про рекомендацію до друку 35 випуску збірника наукових праць Українська академія мистецтва за 2024 р.”

Наказ 194-од від 01.07.2024 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.06.2024 р. “Про рекомендацію до друку навчальної літератури”

Наказ 193-од від 01.07.2024 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.06.2024 р. “Про визначення ліміту стипендіантів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю за II семестр 2023-2024 н.р.”

Наказ 192-од від 01.07.2024 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.06.2024 р. “Про затвердження нормативних документів НАОМА”

Наказ 191-од від 01.07.2024 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.06.2024 р. “Про результати освітньої діяльності НАОМА в 2023-2024 н.р. та завдання на 2024-2025 н.р.”

Наказ №189-од від 01.07.2024 Про видачу диплома доктора філософії Сейтасановій А.А.

Наказ 181-од від 11.06.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА “Про зміни у структурі НАОМА”

Наказ 64-гс від 10.06.2024 Про оплату за проживання та комунальні послуги в студентському гуртожитку НАОМА з 01 серпня 2024 року

Наказ 175-од від 31 травня 2024 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 23 травня 2024 р. “Про внесення змін Правил прийому на навчання до НАОМА у 2024 році”

Наказ 174-од від 31 травня 2024 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 23 травня 2024 р. “Про затвердження нормативних документів та освітніх програм НАОМА”

Наказ 173-од від 31 травня 2024 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 23 травня 2024 р. “Про розширення ліцензії НАОМА за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти”

Наказ 172-од від 31.05.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 23 травня 2024 р. “Про призупинення дії Рішення ВР НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософї Миколайчук А. Р.” та наказу ректора від 23.04.2024 р. №117-од”

Наказ 171-од від 31.05.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 23 травня 2024 р. “Про затвердження звітів науково-педагогічних працівників НАОМА по результатам академічної мобільності”

Наказ 170-од від 31.05.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 23 травня 2024 р. “Про уточнення теми дисертаційного дослідження здобувачам наукового ступеня доктора філософії”

Наказ 154-од від 24.05.2024 Про внесення змін до наказу НАОМА від 18.04.2024 р. № 111-од

Наказ 136-од від 25.04.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 18 травня 2024 р. “Про затвердження ОПП “Дизайн інтер’єру” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 022 “Дизайн”

Наказ 135-од від 25.04.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про відміну другого наукового керівника здобувачу наукового ступеня доктора філософії Карім Нажет”

Наказ 134-од від 25.04.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про рекомендацію до друку першого випуску наукового електронного видання “Вісник Національної Академії образотворчого мистецтва та архітектури” за 2024 рік”

Наказ 133-од від 25.04.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про затвердження нормативних документів та освітніх програм НАОМА”

Наказ 132-од від 25.04.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про затвердження навчальних планів на 2024/2025 навчальний рік”

Наказ 117-од від 23.04.24 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про створення спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Миколайчук А.Р.”

Наказ 118-од від 23.04.24 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про створення спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Сейтасанової А.А.”

Наказ 119-од від 23.04.24 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 18 квітня 2024 р. “Про затвердження Правил прийому до НАОМА у 2024 р.”

Наказ 111-од від 18.04.2024 з додатком “Про встановлення розміру плати за весь строк навчання, для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, за кошти фізичних, юридичних осіб 2024 року набору, на денній та заочній формах навчання”

Наказ 98-од від 02.04.2024 “Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. Про зміни до Положення про ректорат НАОМА”

Наказ 97-од від 02.04.2024 “Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА

Наказ 96-од від 02.04.2024 “Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. Про затвердження навчальних планів на 2024/2025 навчальний рік”

Наказ 95-од від 02.04.2024 “Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. Про творчу діяльність випускових кафедр факультету образотворчого мистецтва та реставрації”

Наказ 94-од від 02.04.2024 “Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. Про заміну наукового керівника та уточнення теми дисертаційного дослідження здобувачам наукового ступеня доктора філософії”

Наказ 93-од від 02.04.2024 “Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. Про стан підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-творчого рівня) вищої освіти “доктор мистецтва” зі спеціальності 023 “Образотвоче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Наказ 92-од від 02.04.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.03.2024 р. “Про рекомендацію науково-педагогічних працівників НАОМА на присвоєння державних почесних звань України за видатні творчі заслуги у сфері образотворчого мистецтва”

Наказ 69-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 р. “Про затвердження освітньо-професійних та освітньо-наукових (освітньо-творчих) програм на 2024/2025 навчальний рік”

Наказ 74-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 “Про затвердження Порядку ліквідації академічних заборгованостей здобувачами освіти Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури за результатами підсумкового контролю знань”

Наказ 73-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 “Про планування діяльності Приймальної комісії НАОМА у 2024 році” 

Наказ 72-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 “Про затвердження ОПП “Анімаційний рисунок” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Наказ 71-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 “Про стан фінансового забезпечення НАОМА. Ухвалення визначення обсягу коштів, які є основою студентського самоврядування”

Наказ 70-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 “Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА”

Наказ 79-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 “Про заміну наукового керівника та уточнення теми дисертаційного дослідження здобувачам наукового ступеня доктора філософії”

Наказ 78-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 “Про стан підготовки наукового електронного видання “Вісник Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури” на категорію “Б”.

Наказ 77-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 “Про затвердження кандидатур рецензентів (штатних працівників НАОМА) для експертизи дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”. Затвердження кафедри теорії та історії мистецтв для проведення попередньої експертизи дисертаційних досліджень”

Наказ 76-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 “Про затвердження графіка освітнього процесу НАОМА на 2024-2025 н.р.”

Наказ 75-од від 07.03.2024 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 29.02.2024 р. “Про затвердження гарантів освітньо-професійних та освітньо-наукових/освітньо-творчих програм за спеціальностями НАОМА”

Наказ 62-од від 22.02.2024 Про видачу диплому доктора філософії Бушаку С.М.

Наказ 58-од від 15.02.2024 Про видачу диплому доктора філософії Волкову В.А.

Наказ 57-од від 15.02.2024 Про видачу диплому доктора філософії Астаніну М.О.

Наказ 56-од від 15.02.2024 Про видачу диплому доктора філософії Рибченко О.Г.

Наказ 47-од від 09.02.2024 Про видачу диплому доктора філософії Чейпеш А.І.

Наказ 48-од від 09.02.2024 Про видачу диплому доктора філософії Лабзіну В.В.

Наказ 49-од від 09.02.2024 Про видачу диплому доктора філософії Шиман К.А.

Наказ 50-од від 09.02.2024 Про видачу диплому доктора філософії Мерфі М.Д.

Наказ 51-од від 09.02.2024 Про видачу диплому доктора філософії Авулі А.І.

Наказ 52-од від 09.02.2024 Про видачу диплому доктора філософії Поліщук А.В.

Наказ 55-од від 14.02.2024 Про оплату роботи офіційних опонентів Бушака С.М.

Наказ 42-од від 07.02.2024 Про оплату роботи офіційних опонентів Поліщук А.В.

Наказ 33-од від 26.01.24 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 26.01.24 р. “Про підсумки 1 семестру 2023-2024 н.р.: аналіз навчальних досягнень студентів”

Наказ 34-од від 26.01.24 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 26.01.24 р. “Про затвердження загально академічних тем наукових досліджень НАОМА з образотворчого мистецтва та архітектури”

Наказ 13-од від 17.01.24 Про введення в дію рішення ВР НАОМА від 17.01.24 р. “Про визнання ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю за І семестр 2023-2024 н.р.”

Наказ 12-од від 17.01.24 Про введення в дію рішення ВР НАОМА від 17.01.24 “Про затвердження нормативних документів НАОМА”

Наказ 01-од від 03.01.2024 Про видачу диплома доктора філософії Сьомак О.Ю.

Наказ 253-од від 28.12.2023 Про організацію та проведення педагогічної практики НАОМА у 2023-2024 н.р.

Наказ 252-од від 26.12.2023 Про видачу диплому доктора філософії Цигикало К.О.

Наказ 251-од від 26.12.2023 Про видачу диплому доктора філософії Красножон Т.Ю.

Наказ 246-од від 20.12.2023 Про видачу диплому доктора філософії Скоромній А.К.

Наказ 245-од від 20.12.2023 Про видачу диплома доктора філософії Шашковій А.О.

Наказ 242-од від 18.12.2023 Про видачу диплома доктора філософії Дмитренко Н.В.

Наказ 241-од від 15.12.23 Про оплату роботи офіційних опонентів Цигикало К.О.

Наказ 240-од від 12.12.2023 Про видачу диплома доктора філософії Стрельцовій М.В.

Наказ 239-од від 12.12.2023 Про видачу диплома доктора філософії Луговській А.Е.

Наказ 227-од від 04.12.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.11.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Рибченко О.Г.»

Наказ 136-од від 05.09.23 Про введення в дію рішення ВР від 30.08.23 Про зміни у персональному складі ВР НАОМА

Наказ 137-од від 05.09.23 Про введення в дію рішення ВР від 30.08.23 Про затвердження нової редакції Правил призначення та виплати стипендій у НАОМА

Наказ 138-од від 05.09.23 введення в дію Рішення ВР від 30.08.23 Про надання пропозицій до МОН щодо проєкту Постанови Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів з галузі знань 02 Культура і мистецтво

Наказ 139-од від 05.09.23 Про введення в дію Рішення ВР від 30.08.23 Про подання кандидатур студентів на призначенні академічної стипендії Президента України для найбільш обдарованих митців України, іменної академічної стипендії Верховної Ради України на І семестр 2023-24 н.р.

Наказ 80-од 02.06.23 Рішення ВР від 30.05.23 Про зміну та затвердження кандидатур рецензентів (штатних працівників НАОМА) для експертизи дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”. Затвердження кафедри теорії та історії мистецтв для проведення фахового семінару

Наказ 79-од від 02.06.23 Про введення в дію рішення ВР НАОМА від 30.05.23 Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам НАОМА

Наказ 78-од від 02.06.23 про введення в дію рішення ВР НАОМА від 30.05.23 Про планування та підготовку освітнього процесу на 2023-2024 навчальний рік. Затвердження графіка освітнього процесу

Наказ 77-од від 02.06.2023 Про введення в дію рішення ВР НАОМА від 30.05.2023 Про затвердження нової редакції нормативно-правових документів НАОМА

Наказ 76-од від 02.06.2023 Про введення в дію рішення ВР НАОМА від 30.05.2023 Про затвердження освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Наказ 71-од Про ведення в дію рішення ВР НАОМА від 30.05.23 Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Трошкіна А.А.

Наказ 240-од від 12.12.2023 Про видачу диплома доктора філософії Стрельцовій М.В.

Наказ 239-од від 12.12.2023 Про видачу диплома доктора філософії Луговській А.Е.

Наказ 238-од Про введення в дію рішення ВР НАОМА від 07.12.2023 Про затвердження нормативних документів НАОМА

Наказ 237-од Про введення в дію рішення ВР НАОМА від 07.12.2023 Про рекомендацію до друку Збірника наукових праць “Українська академія мистецтва”

Наказ № 213-од від 22.11.2023 Про видачу диплома доктора філософії Тимошенко Н.І.

Наказ № 214-од від 22.11.2023 Про видачу диплому доктора філософії Луцишиній Д.В.

Наказ № 210-од від 16.11.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 14.11.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Авули А.І.»

Наказ № 209-од від 16.11.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 14.11.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Лабзіна В.В.»

Наказ 193-од від 24.10.2023 р. Про внесення змін до наказу НАОМА від 27.09.2023 № 160-од

Наказ 192-од від 20.10.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 17.10.2023 р. Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Сьомак О.Ю.

Наказ 175-од від 06.10.23 Про видачу диплома доктора філософії Попович Катерині Миколаївні

Наказ 179-од від 09.10.23 Про введення в дію рішення ВР від 28.09.23 Про створення разової спеціалізованої Вченої Ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Шашкової А.О.

Наказ 167-од від 02.10.23 Про введення в дію рішення ВР від 28.09.23 Про створення разової спеціалізованої Вченої Ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Красножон Т.Ю.

Наказ 160-од від 27.09.23 Про встановлення розміру плати за весь строк навчання на підготовчих курсах з рисунку та живопису

Наказ 165-од від 28.09.23 Про встановлення розміру плати за весь строк навчання на підготовчих курсах з теорії та історії мистецства

Наказ 148-од від 15.09.23 Про видачу диплома доктора філософії Сейтасанову Едему Рустемовичу

Наказ 149-од від 15.09.23 Про видачу диплома доктора філософії Гнілоскуренко Марії Володимирівні

Наказ 150-од від 15.09.23 Про видачу диплома доктора філософії Тютіній Любові Веніамінівні

Наказ №282-с від 15.09.2023 про зарахування на навчання 

Наказ №133-од від 30.08.2023 про запровадження змішаної форми навчання

Наказ №54-гс від 28.08.2023 про оплату за проживання та комунальні послуги в студентському гуртожитку НАОМА з 01.09.23

Наказ №130-од від 10.08.2023 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 10.08.2023 р. “Про зміни у структурі НАОМА”

Наказ №125-од 01.08.2023 НАОМА про видачу диплома доктора філософії Трошкіну А.А.

Наказ №111-од 11.07.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 11.07.23 р. “Про внесення змін до Правил прийому на навчання до НАОМА у 2023 році”

Наказ №112-од 11.07.23 про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 11.07.23 р. “Про затвердження освітньо-наукових програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальностей 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 191 “Архітектура та містобудування”

Наказ №108-од від 05.07.2023 Про видачу диплома доктора філософії Мячковій Т.О.

Наказ №105-од від 03.07.2023 Про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26 червня 2023 р. “Про затвердження освітніх програм та навчальних планів НАОМА на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому, освітньо-творчому) рівнях вищої освіти в межах спеціальностей на 2023-2024 н.р.”

Наказ №102-од від 30.06.23 про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 26.06.23 “Про результати освітньої діяльності НАОМА в 2022-2023 н.р.”

Наказ №103-од 03.07.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26.06.23 “Про визначення ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю за II семестр 2022-2023 н.р.”

Наказ №104-од від 03.07.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26.06.23 “Про внесення змін до Правил прийому на навчання до НАОМА у 2023 році”

Наказ №99-од від 27.06.23 про видачу диплома доктора філософії Новіковій О.В.

Наказ №95-од від 27.06.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26.06.23 “Про рекомендацію до друку “Збірника наукових праць “Українська академія мистецтва” (Випуск №33, за 2023 рік)”

Наказ №96-од від 27.06.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26 червня 2023 р. “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Тютіної Л.В.”

Наказ №97-од від 27.06.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26 червня 2023 р. “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Сейтасанова Е.Р.”

Наказ №98-од від 27.06.23 про введення в дію рішення Вченої Ради НАОМА від 26 червня 2023 р. “Про створення разової спеціалізованої ради по захисту дисертації на здобуття доктора філософії Гнілоскуренко М.В.”

Наказ №69-од від 25.05.2023 про видачу диплома доктора філософії Балтазюк І.В.

Наказ №91-од від 22.06.2023 про видачу диплома доктора філософії Кукіль Н.О.

Наказ № 71-од від 30.05.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Трошкіна А. А.»

Наказ 67-од від 22.05.23 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 22.05.23 р. “Про зміни у структурі НАОМА”

Наказ 42-од від 27.04.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Луцишиної Д.В.”

Наказ 43-од від 27.04.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Мячкової Т.О.”

Наказ 44-од від 27.04.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Попович К.М.”

Наказ 45-од від 27.04.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про затвердження Правил прийому для здобуття вищої освіти у НАОМА в 2023 році”

Наказ 50-од від 28.04.23 Про встановлення розміру плати за весь строк навчання, для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, за кошти фізичних, юридичних осіб 2023 року набору, на денній та заочній формах навчання.

Наказ 54-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про призначення наукового співкерівника здобувачу ступеня доктора філософії, поновленого на навчання. Про призначення внутрішніх рецензентів для попередньої експертизи дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії”.

Наказ №55-од від 05.05.2023 про Наглядову раду НАОМА

Наказ 56-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про затвердження нової редакції нормативно-правових документів НАОМА”

Наказ 57-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам НАОМА”

Наказ 58-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 03.05.23 “Про зміни у структурі НАОМА”

Наказ 60-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 03.05.23 “Про розширення ліценції НАОМА за третім рівнем вищої освіти”

Наказ 29-од від 06.04.23 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Кукіль Н.О.”

Наказ 30-од від 06.04.23 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про створення спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Новікової О.В.”

Наказ 31-до від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про організацію вступної кампанії в НАОМА у 2023 н.р.”

Наказ 32-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про стан наукової та творчої діяльності НАОМА та заходи щодо її подальшого розвитку”

Наказ 33-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про призначення внутрішніх рецензентів для попередньої експертизи дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії. Про заміну наукового керівника та затвердження тем дисертаційних досліджень і призначення наукових керівників здобувачам ступеня доктора філософії, поновлених на навчання”

Наказ 34-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про затвердження нової редакції нормативно-правових документів НАОМА”

Наказ 35-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про затвердження корпоративної візуальної ідентифікації НАОМА”

Наказ 36-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про затвердження нової редакції Положення про Вчену Раду НАОМА, Положення про постійні комісії Вченої ради НАОМА”

Наказ 19-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА”

Наказ 20-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 р. “Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду НАОМА”

Наказ 21-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про стан фінансового забезпечення НАОМА та завдання щодо розвитку системи надання додаткових платних послуг”

Наказ 22-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про уточнення та зміни тем дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії”

Наказ 23-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про підготовку здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-творчим рівнем) вищої освіти “доктор мистецтва” зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Наказ 24-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про стан забезпечення внутрішньої системи якості освіти у НАОМА”

Наказ 25-од від 10.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії”

Наказ 18-од від 08.03.2023 Про встановлення розміру плати за навчання на підготовчих курсах факультету Теорії та історії мистецтва у 2023 році

Наказ 14-од від 01.03.2023 Про запровадження змішаної форми навчання

Наказ 69-гс від 02.09.2021 Про затвердження інструкції з діловодства в НАОМА

Наказ 02-од від 05.01.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28 грудня 2022 р. “Про визначення ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю за I семестр 2022-2023 н.р.”

Наказ 08-од від 06.02.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.01.2023 р. “Про подання кандидатур студентів на призначення академічної стипендії Президента України та стипендії Президента України для найбільш обдарованих митців України на II півріччя 2022-2023 н.р.”

Наказ 09-од від 06.02.2023 Про затвердження освітньо-професійних Програм “Цифрове мистецтво”, “Візуальні комунікації”, “Художнє проєктування середовища”, “Мистецька педагогіка”, “Мультимедійний рисунок”, “Реставрація архітектурної пластики” за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ОР “бакалавр”; “Графічний дизайн” за спеціальністю 022 Дизайн ОР “магістр”

Наказ 10-од від 06.02.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.01.2023 р. “Про підсумки I семестру 2022-2023 н.р.: аналіз навчальних досягнень студентів”

Наказ 11-од від 06.02.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27 січня 2023 р. “Про затвердження Звіту Ректора, проф. О.Цугорка про основні результати діяльності колективу НАОМА у 2022 році”

Наказ № 115/1-од від 16.08.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16 серпня 2022 р. “Про зміну наукових керівників здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня “доктор філософії”

Наказ 76-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про затвердження нової редакції Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НАОМА”

Наказ 77-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про затвердження Концепції освітньої діяльності у сфері вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти”

Наказ 78-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА”

Наказ 79-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про затвердження нової редакції Положень НАОМА щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії”

Наказ 80-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про виконання Стратегії розвитку НАОМА на 2021-2026 рр.”

Наказ 89-од від 20.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.06.2022 р. “Про базу літньої практики НАОМА у м. Канів Черкаської обл.”

Наказ 90-од від 20.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.06.2022 р. “Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА”

Наказ 91-од від 20.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.06.2022 р. “Про організацію підготовки іноземців та осіб без громадянства до вступу у заклади вищої освіти України та затвердження “Положення про підготовчі курси для іноземців та осіб без громадянства у НАОМА”

Наказ 92-од від 20.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.06.2022 р. “Про затвердження кандидатур рецензентів (штатних працівників НАОМА) для експертизи дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 191 “Архітектура та містобудування” та затвердження кафедри теорії та історії мистецтва, кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв для проведення фахових семінарів”

Наказ 93-од від 20.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.06.2022 р. “Про затвердження освітніх програм та навчальних планів НАОМА на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому, освітньо-творчому) рівнях вищої освіти в межах спеціальностей на 2022/2023 н.р.”

Наказ 94-од від 20.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.06.2022 р. “Про визначення ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю за II семестр 2021-2022 н.р.”

Наказ № 169-од від 30.11.2022 Про зміни у структурі НАОМА

Наказ № 170-од від 30.11.2022 Про Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ студентів у НАОМА

Наказ № 171-од від 30.11.2022 Про внесення змін до Положення про реалізацію прав на академічну мобільність

Наказ № 172-од від 30.11.2022 Про затвердження тем дисертаційних досліджень здобуття ступеня доктора філософії

Наказ № 173-од від 30.11.2022 Про стан підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за ОНП спец. 023 та 191

Наказ № 174-од від 30.11.2022 Про підсумки вступної кампанії 2022 та забезпечення прийому 2023

Наказ № 74-гс від 07.12.2022 р. Про внесення змін до наказу від 18.08.2022 №40-ГС

Наказ № 40-гс від 18.08.2022 р. Про оплату за проживання та комунальні послуги в студентському гуртожитку НАОМА з 01 вересня 2022 року

Наказ № 175-од від 07.12.2022 р. Про затвердження складу екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти на здобуття ступеня “Магістр” у 2022-2023 н.р.

Наказ № 156-од від 31.10.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.10.2022 р. Про створення разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Наказ № 53-гс від 27.09.2022. Про встановлення розміру плати за підготовчі курси для іноземців та осіб без громадянства, за кошти фізичних, юридичних осіб 2022 року набору

Наказ № 93-од від 20.06.2022 р. Про введення в дію рішення Вченої ради від 16.06.2022 р. Про затвердження освіт. програм та навч. планів НАОМА на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому, освітньо-творчому) рівнях вищої освіти в межах спеціальностей на 2022/2023 н.р.

Наказ № 120-од від 18.08.2022 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.08.2022 р. Про затвердження змін до Положення про організацію освітнього процесу НАОМА

Наказ № 119-од від 18.08.2022 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.08.2022 р. Про збільшення ліцензованого обсягу НАОМА

Наказ № 118-од від 18.08.2022 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.08.2022 р. Про зміни у структурі НАОМА

Наказ № 117-од від 18.08.2022 р. Про введення в дію рішення вченої ради НАОМА від 16.08.2022 р. Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА

Наказ № 116-од від 18.08.2022 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.08.2022 р. План заходів щодо підготовки до нового навчального року, опалювального сезону, Положення про вартість платних послуг, про користування гуртожитком

Наказ 81-од про оплату навчання у НАОМА

Наказ №98-од про встановлення розміру плати за контракт Менеджменту соціокультурної діяльності 2022 р. набору у НАОМА

Наказ 57-од від 30.03.22 про продовження канікул у МФ НАОМА

Наказ 53-од від 14.03.22 про продовження канікул у МФ НАОМА

Наказ 52-од від 12.03.22 про зміни в організації освітнього процесу (дистанційна)

Наказ 51-од Про режим роботи працівників НАОМА у зв’язку із введенням воєнного стану

Наказ 22-од від 04.02.22 про внесення змін до правил прийому у НАОМА у 2022 р.

Наказ 14-гс від 01.02.22 про організацію цивільного захисту НАОМА

Наказ 10-од від 31.01.22 про введення в дію рішення ВР про затвердження Звіту Ректора, проф. О. Цугорка про основні результати діяльності колективу НАОМА у 2021 р.

Наказ 11-од від 31.01.22 про введення в дію рішення ВР про підсумки навчального семестру аналіз навчальних досягнень студентів

Наказ 12-од від 31.01.22 про стан підготовки до повторної акредитації з ОНП Теорія та історія мистецтва 

Наказ 13-од від 31.01.22 про затвердження нової редакції Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у НАОМА

Наказ 14-од від 31.01.22 про призначення іменних стипендій

Наказ 15-од від 31.01.22 про затвердження положення про вибіркові дисципліни у НАОМА

Наказ 16-од від 31.01.22 про зміни у персональному складі ВР НАОМА

Наказ 151-од від 05.11.2021 про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА «Про зміни у структурі НАОМА»

Наказ 149-од від 03.11.2021 Щодо ключових показників ефективності діяльності проректорів та керівників структурних підрозділів НАОМА

Склад Вченої Ради

Наказ 80-гс від 22.09.21 про переведення здобувачів освіти на змішану форму навчання

Наказ 45-гс Про оплату за житло

Наказ № 53-од від 07.05.21

Наказ 59-од про присвоєння виставковій залі НАОМА імені Малевича

Наказ 334 про поновлення аудиту

Наказ 61-од про започаткування святкування дня заснування НАОМА

Розпорядження р-54 про вакцинацію

Розпорядження Еразмус

Розпорядження Моне

Розпорядження Фулбрайт

Наказ 65-од

Наказ 46-ЗП

Наказ 85-ос. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад НПП

Розпорядження р-56 про перелік потреб матзабезпечення на 2021рік

Вартість навчання на 2021/2022 н.р. наказ 95-од

Наказ про затвердження рішення конференції наукового товариства студентів, аспірантів і молодих вчених

Наказ призначення Цугорка О.П