Перейти до вмісту

Накази та розпорядження

 

Наказ № 71-од від 30.05.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Трошкіна А. А.»

Наказ 67-од від 22.05.23 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 22.05.23 р. “Про зміни у структурі НАОМА”

Наказ 42-од від 27.04.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Луцишиної Д.В.”

Наказ 43-од від 27.04.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Мячкової Т.О.”

Наказ 44-од від 27.04.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Попович К.М.”

Наказ 45-од від 27.04.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про затвердження Правил прийому для здобуття вищої освіти у НАОМА в 2023 році”

Наказ 50-од від 28.04.23 Про встановлення розміру плати за весь строк навчання, для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, за кошти фізичних, юридичних осіб 2023 року набору, на денній та заочній формах навчання.

Наказ 54-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про призначення наукового співкерівника здобувачу ступеня доктора філософії, поновленого на навчання. Про призначення внутрішніх рецензентів для попередньої експертизи дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії”.

Наказ 56-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про затвердження нової редакції нормативно-правових документів НАОМА”

Наказ 57-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.23 “Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам НАОМА”

Наказ 58-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 03.05.23 “Про зміни у структурі НАОМА”

Наказ 60-од від 05.05.23 Про ведення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 03.05.23 “Про розширення ліценції НАОМА за третім рівнем вищої освіти”

Наказ 50-од від 28.04.23 Про встановення розміру плати за весь строк навчання, для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, за кошти фізичних, юридичних осіб 2023 року набору, на денній та заочній формах навчання

Наказ 29-од від 06.04.23 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про створення разової спеціалізованної вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Кукіль Н.О.”

Наказ 30-од від 06.04.23 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про створення спеціалізованної вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Новікової О.В.”

Наказ 31-до від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про організацію вступної кампанії в НАОМА у 2023 н.р.”

Наказ 32-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про стан наукової та творчої діяльності НАОМА та заходи щодо її подальшого розвитку”

Наказ 33-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про призначення внутрішніх рецензентів для попередньої експертизи дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії. Про заміну наукового керівника та затвердження тем дисертаційних досліджень і призначення наукових керівників здобувачам ступеня доктора філософії, поновленних на навчання”

Наказ 34-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про затвердження нової редакції нормативно-правових документів НАОМА”

Наказ 35-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про затвердження корпоративної візуальної ідентифікації НАОМА”

Наказ 36-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 “Про затвердження нової редакції Положення про Вчену Раду НАОМА, Положення про постійні комісії Вченої ради НАОМА”

Наказ 19-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА”

Наказ 20-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 р. “Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду НАОМА”

Наказ 21-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про стан фінансового забезпечення НАОМА та завдання щодо розвитку системи надання додаткових платних послуг”

Наказ 22-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про уточнення та зміни тем дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії”

Наказ 23-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про підготовку здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-творчим рівнем) вищої освіти “доктор мистецтва” зі спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Наказ 24-од від 08.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про стан забезпечення внутрішньої системи якості освіти у НАОМА”

Наказ 25-од від 10.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 “Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії”

Наказ 18-од від 08.03.2023 Про встановлення розміру плати за навчання на підготовчих курсах факультету Теорії та історії мистецтва у 2023 році

Наказ 14-од від 01.03.2023 Про запровадження змішаної форми навчання

Наказ 69-гс від 02.09.2021 Про затвердження інструкції з діловодства в НАОМА

Наказ 02-од від 05.01.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28 грудня 2022 р. “Про визначення ліміту стипендіантів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю за I семестр 2022-2023 н.р.”

Наказ 08-од від 06.02.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.01.2023 р. “Про подання кандидатур студентів на призначення академічної стипендії Президента України та стипендії Президента України для найбільш обдарованих митців України на II півріччя 2022-2023 н.р.”

Наказ 09-од від 06.02.2023 Про затвердження освітньо-професійних Програм “Цифрове мистецтво”, “Візуальні комунікації”, “Художнє проєктування середовища”, “Мистецька педагогіка”, “Мультимедійний рисунок”, “Реставрація архітектурної пластики” за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ОР “бакалавр”; “Графічний дизайн” за спеціальністю 022 Дизайн ОР “магістр”

Наказ 10-од від 06.02.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.01.2023 р. “Про підсумки I семестру 2022-2023 н.р.: аналіз навчальних досягнень студентів”

Наказ 11-од від 06.02.2023 про Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27 січня 2023 р. “Про затвердження Звіту Ректора, проф. О.Цугорка про основні результати діяльності колективу НАОМА у 2022 році”

Наказ 76-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про затвердження нової редакції Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НАОМА”

Наказ 77-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про затвердження Концепції освітньої діяльності у сфері вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти”

Наказ 78-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА”

Наказ 79-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про затвердження нової редакції Положень НАОМА щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії”

Наказ 80-од від 06.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2022 р. “Про виконання Стратегії розвитку НАОМА на 2021-2026 рр.”

Наказ 89-од від 20.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.06.2022 р. “Про базу літньої практики НАОМА у м. Канів Черкаської обл.”

Наказ 90-од від 20.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.06.2022 р. “Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА”

Наказ 91-од від 20.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.06.2022 р. “Про організацію підготовки іноземців та осіб без громадянства до вступу у заклади вищої освіти України та затвердження “Положення про підготовчі курси для іноземців та осіб без громадянства у НАОМА”

Наказ 92-од від 20.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.06.2022 р. “Про затвердження кандидатур рецензентів (штатних працівників НАОМА) для експертизи дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 191 “Архітектура та містобудування” та затвердження кафедри теорії та історії мистецтва, кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв для проведення фахових семінарів”

Наказ 93-од від 20.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.06.2022 р. “Про затвердження освітніх програм та навчальних планів НАОМА на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому, освітньо-творчому) рівнях вищої освіти в межах спеціальностей на 2022/2023 н.р.”

Наказ 94-од від 20.06.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.06.2022 р. “Про визначення ліміту стипендіантів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю за II семестр 2021-2022 н.р.”

Наказ № 169-од від 30.11.2022 Про зміни у структурі НАОМА

Наказ № 170-од від 30.11.2022 Про Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ студентів у НАОМА

Наказ № 171-од від 30.11.2022 Про внес.змін до Положення про реалізацію прав на академ.мобільність

Наказ № 172-од від 30.11.2022 Про затвердження тем дисертаційних досліджень здоб.ступ. доктора філософії

Наказ № 173-од від 30.11.2022 Про стан підгот.здобуівачів ступеня доктора філософії за ОНП спец. 023 та 191

Наказ № 174-од від 30.11.2022 Про підсумки вступної кампанії 2022 та забезпечення прийому 2023

Наказ № 74-гс від 07.12.2022 р. Про внесення змін до наказу від 18.08.2022 №40-ГС

Наказ № 40-гс від 18.08.2022 р. Про оплату за проживання та комунальні послуги в студентському гуртожитку НАОМА з 01 вересня 2022 року

Наказ № 175-од від 07.12.2022 р. Про затвердження складу екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти на здобуття ступеня “Магістра” у 2022-2023 н.р.

Наказ № 156-од від 31.10.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.10.2022 р. Про створення разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Наказ № 53-гс від 27.09.2022. Про встановлення розміру плати за підготовчі курси для іноземців та осіб без громадянства, за кошти фізичних, юридичних осіб 2022 року набору

Наказ № 93-од від 20.06.2022 р. Про введення в дію рішення Вченої ради від 16.06.2022 р. Про затвердження освіт. програм та навч. планів НАОМА на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому, освітньо-творчому) рівнях вищої освіти в межах спеціальностей на 2022/2023 н.р.

Наказ № 120-од від 18.08.2022 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.08.2022 р. Про затвердження змін до Положення про організацію освітнього процесу НАОМА

Наказ № 119-од від 18.08.2022 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.08.2022 р. Про збільшення ліцензованого обсягу НАОМА

Наказ № 118-од від 18.08.2022 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.08.2022 р. Про зміни у сктруктурі НАОМА

Наказ № 117-од від 18.08.2022 р. Про введення в дію рішення вченої ради наома від 16.08.2022 р. Про зміни у персональному складі Вченої ради НАОМА

Наказ № 116-од від 18.08.2022 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 16.08.2022 р. План заходів щодо підготовки до нового навч.року, опалювального сезону, Положення про вартість платних послуг, про користування гуртожитком

Наказ 81-од про оплату навчання у НАОМА

Наказ №98-од про встановлення розміру плати за контракт Менеджмента соціокультурної діяльності 2022 р. набору у НАОМА

Наказ 57-од від 30.03.22 про продовження канікул у МФ НАОМА

Наказ 53-од від 14.03.22 про продовження канікул у МФ НАОМА

Наказ 52-од від 12.03.22 про зміни в організації освітнього процесу (дистанційна)

НАКАЗ 51-од Про режим роботи працівників НАОМА у зв’язку із введенням воєнного стану

Наказ 22-од від 04.02.22 про внесення змін до правил прийому у НАОМА у 2022 р.

Наказ 14-гс від 01.02.22 про організацію цивільного захисту НАОМА

Наказ 10-од від 31.01.22 про введення в дію рішення ВР про затвердження Звіту Ректора, проф. О. Цугорка про основні результати діяльності колективу НАОМА у 2021 р.

Наказ 11-од від 31.01.22 про введення в дію рішення ВР про підсумки навчального семестру аналіз навчальних досягнень студентів

Наказ 12-од від 31.01.22 про стан підготовки до повторної акредитації з ОНП Теорія та історія мистецтва 

Наказ 13-од від 31.01.22 про затвердження нової редакції Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у НАОМА

Наказ 14-од від 31.01.22 про призначення іменних стипендій

Наказ 15-од від 31.01.22 про затвердження положення про вибіркові дисципліни у НАОМА

Наказ 16-од від 31.01.22 про зміни у персональному складі ВР НАОМА

Наказ 151-од від 05.11.2021 про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА «Про зміни у структурі НАОМА»

Наказ 149-од від 03.11.2021 Щодо ключових показників ефективності діяльності проректорів та керівників структурни підрозділів НАОМА

Склад Вченої Ради

Наказ 80-гс від 22.09.21 про переведення здобувачів освіти на змішану форму навчання

Наказ 45-гс Про оплату за житло

Наказ № 53-од від 07.05.21

Наказ 59-од про присоєння виставковій залі НАОМА імя Малевича

Наказ 334 про поновлення аудиту

Наказ 61-од про започаткування святкування день заснування НАОМА

Розпорядження р-54 про вакцинацію

Розпорядження Еразмус

Розпорядження Моне

Розпорядження Фулбрайт

Наказ 65-од

Наказ 46-ЗП

Наказ 85-ос. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад НПП

Розпорядження р-56 про перелік потреб матзабезпечення на 2021рік

Вартість навчання на 2021/2022 н.р. наказ 95-од

Наказ про затвердження рішення конференції наукового товариства студентів, аспірантів і молодих вчених

Наказ призначення Цугорка О.П