Перейти до вмісту

Нові надходження до бібліотеки НАОМА подарунки Міжнародного центра культури (м. Краків, Польща)

Нові надходження до бібліотеки НАОМА

подарунки Міжнародного центра культури (м. Краків, Польща)

1. Przewodnik po planowaniu kulturowym [Текст] : [Projekt Urb Cultural
Planning] / aut.: D. Kamrowska-Zaluska; H. Obracht-Prondzynska;
K. Stachura. — Gdansk : Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Pomorskiego,
2021. — 36 s. : il.

УДК 005.73
P95
2. The 1st Heritage Forum of Central Europe [Текст] / ed. L. Galusek ; texts
H. Berry. — Krakow : International Cultural Centre, 2012. — 278 p. : il.

УДК 008(4)
F56
3. Kultura a rozwoj 20 lat po upadku komunizmu w Europie [Текст] / red.
nauk.: R. Palmer; J. Purchla. — Krakow : Miedzynarodowe Centrum Kultury,
2010. — 208 s. : il. — Текст та назва парал. пол., англ.

УДК 008(4)
K91
4. Poland for World Heritage [Текст] = La Pologue poor le patrimoine
mondial / Narodowy Instytut Dziedzictwa ; Techn. coordinators: M. Aniszewski,
A. Kozilot. — Warszawa : Malgorzata Trelka, 2014. — 155 p. — Англ., фр.
УДК 7.03(100:438) + 902(100:438)
P80
5. Transmigracje Puntos. Transmigracje Myslowski [Образотворчий
матеріал] : album ; wystava 20.10.2011 – 6.03.2011 Galeria Miedzynarodowego
Centrum Kultury / kurator wyst. M. Rydiger. — Krakow : Miedzynarodowe
Centrum Kultury, 2011. — [122] s. : il. — Текст парал. пол., англ. — Книга з
подвійним входом.
УДК 7.038:069.9](438) + 7.038(438)”20″Puntos + 7.038(438)”19″Myslowski
T82
6. International Cultural Centre – 2013 [no. 22] [Текст] : Yearly / chief ed.
J. Purchla ; ed. L. Galusek. — Krakow : International Cultural Centre, 2014. —
208 s. : il.

УДК 7:061.2](438)
I-69
7. International Cultural Centre – 2014 [no. 23] [Текст] : Yearly / chief ed.
J. Purchla ; ed. M. Daszewska. — Krakow : International Cultural Centre,
2015. — 184 s. : il.

УДК 7:061.2](438)
I-69

8. International Cultural Centre – 2015 [no. 24] [Текст] : Yearly / chief ed.
J. Purchla ; ed. A. Szczepan. — Krakow : International Cultural Centre, 2016. —
200 s. : il.

УДК 7:061.2](438)
I-69
9. Miedzynarodowego Centrum Kultury – 2019 [nr 28] [Текст] : rocznik
/ red.: A. Wasowska-Pawlik, L. Galusek ; oprac. tekstow P. Orlowska-Bando. —
Krakow : Miedzynarodowego Centrum Kultury, 2020. — 260 s. : il.

УДК 7:061.2](438)
M66
10. Miedzynarodowego Centrum Kultury – 2016 [nr 25] [Текст] : rocznik
/ red. J. Purchla ; oprac. tekstow L. Galusek. — Krakow : Miedzynarodowego
Centrum Kultury, 2017. — 236 s. : il.

УДК 7:061.2](438)
M66
11. Jagodzinska, K. Czas muzeow w Europie Srodkowej [Текст] : muzea i
centra sztuki wspolczesnej (1989 – 2014) / K. Jagodzinska ; rec.:
A. Rottermund ;M. Hussakowska-Szyszko. — Krakow : Miedzynarjdjwe Centrum
Kulture, 2014. — 599 s. : il.

УДК 7:069](4)
J-17
12. Pawlowski, K. K. Urban Planning a la Francaise. One Thousand Years
of Practice and European Innovations. Completing the Image [Текст]. Vol.1
/ Krzysztof Kazimierz Pawlowski ; transl. from Polish P. Krasnowolski. —
Warszawa : Narodowy Institut Dziedzictwa, 2020. — 289 p.

УДК 711.4(44)
P34
13. Pawlowski, K. K. Urban Planning a la Francaise. One Thousand Years
of Practice and European Innovations. Completing the Image [Текст]. Vol. 2 :
Since the Birth of Absolutism Through the Enlightenment
/ Krzysztof Kazimierz Pawlowski ; Transl. from Polish P. Krasnowolski ; English
proofreaders: E. Spohn ; P. Barford. — Warszawa : Narodowy Institut
Dziedzictwa, 2020. — 315 p.

УДК 711.4(44)
P34
14. Mitoraj Igor [Текст] / A cura di Rudy Chiappini. — Milano : Skira,
2002. — 135 S.

УДК 73.071.1(438)”19″
M76

15. Mitoraj Igor. Rzezby i rysunki [Текст] / oprac. graficzne A. Bartkowicz ;
red. T. Lesniak, M. Rydiger, A. Walkiewicz-Gorka. — Krakow : Miedzynarodowe
Centrum Kultury, 2003. — 192 s.

УДК 73.071.1(438)”19″Mitoraj
M76
16. Malarzstwo. Wystawa ze zbiorow krakowskich rotarian i ich rodzin.
Oktober 19 – Oktober 27, 1996 [Текст] : album / wstep Zbigniew –
Kazimierz Witek ; Palac Sztuki. — Krakow : Jagiellonia S.A., 1996. — 61 s. —
Пол., нім., анл., фр.

УДК 75:069.9](478)
M21
17. Markowska. Malarstwo. Rysunek [Текст] : Wystawa Palac Sztuki
Krakow. — Lipiec : [s. n.], 2022. — 23 s. — Bibliogr.: s. 23.

УДК 75.071.1(438)”19″Mar
M31
18. Leonardiana w kolekcjach polskich [Текст] : Co jest czym: original
replika kopia / Autorzi textow: D. Folga-Januszewska, A. Kwiatkowska,
E. Modzelewska. — Warszawa : Muzeum Palacu Krola Jana III w Wilanowie,
2019. — 240 s. — Bibliogr.: s. 224-225.

УДК 75.071.1(450)”14″+7:069](438)
L55
19. Miedzynarodowe triennale grafiki Krakow 2009 [Образотворчий
матеріал] : kat. wyst. 16.09 – 11.10.2009 / kurator wyst. K. Wojtyga ; red.
B. Nowacka-Kardzis ; teksty: J. Majchrowski, R. Noyce, W. Skulicz ; Galeria
Sztuki Wspolczesnej Bunkier Sztuki. — Krakow : MTG, 2009. — 262 s. : il. —
Текст та назва парал. пол., англ.

УДК 76:069.9](438)
M66
20. Cornell Deborah. Zacmienie i potop. Nieprzewidywalne moce i utajone
zdarzenia [Образотворчий матеріал] : wystawa 06.07. – 05.08.2018 / wprow.:
M. A. Raczek-Karcz; A. Wasowska-Pawlik. — Krakow : MTG, 2018. — 120 s. :
il. — Текст та назва парал. пол., англ.

УДК 76.071.1(73)”19″Cor
C80
21. Bartosova, H. Sousede v knize. Ceska a nemecka knizni kultura 1.
poloviny 20. stoleti ze sbirky Musea umeni Olomouc [Текст] = Nachbarn im Buch.
Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts
aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc / Text Hana Bartosova ; Prekl.:

E. Kusova ;M. Hofmann. — Olomouc : Musea umeni Olomouc, 2019. — 111 p. —
Текст парал. чес., нім.

УДК 76:655.533](437:430)
B27
22. Halasa, A. Plakaty. Posters [Текст] / Alfred Halasa. — Krakow :
Miedzynarodowe Centrum Kultury, 2009. — 20 s. — Пол., англ.

УДК 766:655.3.066.24](438)”19″Hal
H18
23. Budujemy nowe muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
[Текст]. — Poznan : Wieikopolskie Museum Niepodieglosci, [2016]. — 23 s. : il.
УДК 94:069](438-21)
B92
24. Czy Polska lezy nad morzem Srodziemnym? [Текст] / red. nauk.:
R. Kusek; J. Sanetra-Szeliga. — Krakow : Miedzynarodowe Centrum Kultury,
2012. — 566 s. : il. — Текст та назва парал. пол., англ.

УДК 94(438)
C99
25. Balcer, A. Polish Legacy. Balkan Heritage. Polish contribution to
culture, art and science of the Western Balkans [Текст] / A. Balcer, R. Halili ;
Graphic S. Przerwa. — Wroclaw : [s.n.], 2020. — 42 p.

УДК 94(438:497)
B18

26. Gartal. — 2022. — No 6.
27. Herito. — 2015. — No 20.
28. Herito. — 2010. — No 1.