Перейти до вмісту

СПРОСТУВАННЯ МІФОЛОГЕМИ ПРО НАЛЕЖНІСТЬ СУЧАСНИХ РОСІЯН ДО СЛОВ’ЯНСЬКОГО ЕТНОСУ

Ніколаюк Т.А.
Національна Академія образотворчого мистецтва та архітектури
СПРОСТУВАННЯ МІФОЛОГЕМИ ПРО НАЛЕЖНІСТЬ СУЧАСНИХ РОСІЯН ДО СЛОВ’ЯНСЬКОГО ЕТНОСУ

Стаття присвячена спростуванню найбільш поширеної російської міфологеми про слов’янське походження сучасних росіян. Для цього досліджено питання про те, які племена і народності були предками
корінних народів, що мешкали на території сучасної Росії і звідки тягнеться коріння російської нації.
Методологія дослідження опирається на принципи історизму, вивчення літописних фактів про етногенез слов’ян, фіно-угорців та тюрків, аналізу достовірних відомостей про мешканців середньовічної Московії, які
містяться у працях російських істориків та археологів.
Опрацьовані текст «Повісті минулих літ» та свідчення царських істориків М. Карамзіна й В. Ключевського про географічні межі, у яких відбувався слов’янський етногенез. Зроблена оцінка результатів археологічної експедиції графа О.С. Уварова. Проаналізовані роботи історика К. Валішевського про вплив тюркського етносу на формування сучасної російської нації. Проведений порівняльний аналіз італійських текстів венеціанців Іосафата Барбаро та Амбросіо Контаріні про московські володіння князя Івана ІІІ з їхніми перекладами, здійсненими російською мовою у ХІХ ст. Також досліджений зміст листів іноземних
дипломатів Альберта Кампензе та Павла Іовія Новокомського до папи Климента VII про етнічний склад мешканців середньовічної Московії.
Доведено, що основою російського етносу є фінські племена, які після татарської навали були асимільовані тюркськими народами. З’ясовано, що царські літератори у перекладах іноземних середньовічних текстів свідомо використовували грецьку православну назву «Росія» замість фіно-угорської «Московія» з метою уникнення згадки про фіно-угорські корені московитів.
Встановлено, що твердження про участь слов’янського етносу у формуванні сучасного російського народу – це найбільша вигадка російських історіографів, на якій ґрунтується міфологема про існування так званої
«давньоруської народності» – колиски трьох слов’янських народів – російського, білоруського та українського.
Ключові слова: фіно-угорський, тюркський та слов’янський етноси, Київська Русь, «Московія», церковний термін «Росія».

Стаття прийнята до друку у журнал ” Вчені записки Таврійського університету імені В.І. Вернадського. Серія ” Історичні науки”.Том 33 (72) номер 2, 2022.