Перейти до вмісту

Про вдосконалення внутрішньої системи якості освіти в Академії

Відбулося перше засідання секретаріату Комісії Вченої ради з внутрішньої системи забезпечення якості освіти Академії. За участі членів Вченої ради та гарантів освітніх програм було обговорене питання переходу Академії до інституційної моделі внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти.

Було прийняте рішення, що внутрішня система якості має пронизувати усі рівні Академії від здобувача до наглядової ради. Також висловлені рекомендації до керівництва Академії посилити роботу внутрішньої системи якості додатковими органами управління якістю освіти. Під час засідання створено секретаріат Комісії Вченої ради із забезпечення якості освіти, до якого увійшли усі гаранти освітніх програм. Ще одним аспектом було прийняте рішення клопотати перед керівництвом про створення нового структурного підрозділу Академії –  центра забезпечення внутрішньої системи якості освіти. Ініціюється створення ради зовнішніх стейкхолдерів для отримання пропозицій від потенційних роботодавців. Ініціюється створення програмних рад при кожній освітній програмі, до якої мають увійти гарант освітньої програми, викладач з групи забезпечення ОП, представники студентського самоврядування, випускники та представники від роботодавців. Також була висловлена думка про необхідність створення бюро кар’єри, який буде працювати над питанням щодо працевлаштування студентів-випускників.

Під час обговорення пролунала думка, що крім опитування студентів під час неформального спілкування про якість викладання дисципліни, слід провести масове анкетування здобувачів на всіх освітніх рівнях, щоб отримати більш точні дані, які дозволяють приймати більш зважені рішення про оновлення освітніх програм.

Була також обговорена роль інституцій зовнішньої системи забезпечення якості освіти, таких як Державна служба якості освіти і Національне агентство із забезпечення якості  вищої освіти. Наразі триває робота по виконанню вимог Державної служби якості в частині оприлюднення у публічному доступі інформації, яку вимагає освітнє законодавство. 

Також буо вирішено обговорити стратегію розвитку Академії, яка була затверджена в 2018 році та за потреби внести в текст певні правки, оскільки саме стратегія є тим документом, який задає параметри якості освіти конкретного закладу освіти, і саме стратегія визначає те, які параметри якості будуть перевірятися при акредитації освітніх програм Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Стратегічний форум співробітників та здобувачів вже запланований на наступний тиждень.

Учасники зустрічі зійшлися на спільній думці, що з одного боку, Академія і далі має  зберігати свою специфіку елітарного мистецького закладу освіти, а з іншого – має гідно реагувати на виклики сучасності та працювати над постійним удосконаленням якості освітніх програм.