Перейти до вмісту

НАКАЗ Про запровадження дистанційної роботи

У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації та запровадженням на території України
воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022
«Про введення воєнного стану в Україні», на підставі статті 60 Кодексу законів про працю
України
НАКАЗУЮ:
1. З 14 березня 2022 року запровадити дистанційну роботу для всіх працівників
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. На час дистанційної
роботи працівник самостійно обирає місце роботи, про яке повідомляє
безпосереднього керівника засобами електронного зв’язку.
2. На працівників Академії поширюються Правила внутрішнього трудового
розпорядку (ПВТР). Упродовж робочого часу, визначеного ПВТР, працівники
зобов’язані:
– виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором, посадовою інструкцією та
іншими локальними актами Академії;
– відповідати на розпорядження керівника будь якими засобами комунікації;
– перевіряти електронну скриньку та оперативно відповідати на листи.
3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів
здійснювати безпосередній контроль за виконанням посадових обов’язків
працівниками Академії у межах робочого часу під час дистанційного режиму роботи
закладу вищої освіти.
4. Завідувачам кафедр та гарантам освітніх програм забезпечити:
4.1. Розміщення науково-педагогічними працівниками, використовуючи сервіс Google
Classroom методичних матеріалів, необхідних для самостійного опанування
навчальних дисциплін здобувачами освіти з використанням стаціонарних та мобільних
засобів у зручний та/або можливий час;
4.2. Консультування, за необхідності, в режимі онлайн здобувачів освіти з питань
засвоєння матеріалу з відповідних навчальних дисциплін;
4.3.Формування, за необхідності, для здобувачів освіти індивідуальних графіків
проходження поточного, семестрового контролю, а для здобувачів освіти випускових
курсів – індивідуальних графіків підготовки підсумкової атестації.
4.4. Можливість науково-педагогічним працівникам у ІІ семестрі 2021/2022 року, при
проведенні поточного контролю, здійснювати зарахування здобувачам освіти частини
результатів навчання за освітніми компонентами на підставі сертифікатів опанування
відповідних онлайн курсів і програм у рамках неформальної освіти на
платформах Coursera for Campus та інших, без внесення необхідних змін до робочої
програми навчальної дисципліни.
5. Бухгалтерії здійснювати оплату праці за виконану роботу працівниками Академії в
межах чинного законодавства.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Ректор Олександр ЦУГОРКА

НАКАЗ про запровадження дистанційної роботи

Наказ про режим роботи працівників НАОМА у зв’язку із введенням воєнного стану