Головна / Новини / Захист дисертації В. Григорова на здобуття ступеня доктора філософії

Захист дисертації В. Григорова на здобуття ступеня доктора філософії

10 червня 2021 року о 10:00 в НАОМА відбудеться захист дисертації Григорова Віктора Олексійовича на тему «Стінописи та мозаїки Києва другої половини ХХ століття: трансформація образно-пластичної системи» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».
Науковий керівник – Селівачов М.Р., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.
Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.103.001:
Голова ради – Гамалія К.М., д. мист., доцент, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.
Рецензент – Чернявський В.Г., д. арх., доцент, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.
Рецензент – Мазур В.П., к. мист., доцент, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.
Опонент – Кара-Васильєва Т.В., д.мист, професор, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського.
Опонент – Жердєв В.В., к.мист., доцент, Харківська державна академія дизайну і мистецтв.
Захист відбудеться онлайн.
Матеріали дисертації розміщені за посиланням: https://naoma.edu.ua/akademiya/naukova-diyalnist/speczrady/