Перейти до вмісту

18.01.2024 р. в НАОМА відбувся захист дисертації Авули Анастасії!

18.01.2024 р. в НАОМА відбувся захист дисертації Авули Анастасії Ігорівни: «Сюжети, мотиви та символи «Тернового вінця» в українському живописі XVII–XXI століття» на здобуття  ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтв. Члени разової спеціалізованої вченої ради, прослухавши доповідь здобувачки та оцінивши її відповіді в процесі дискусії, одноголосно прийняли рішення про присудження ступеня доктора філософії Авулі А.І. Вітаємо пані Анастасію Авулу з успішним захистом!
Авула Анастасія Ігорівна успішно завершила аспірантуру НАОМА в 2022 рр. Бажаємо подальших наукових успіхів!