Перейти до вмісту

01.12.2023 р. в НАОМА відбувся захист дисертації Дмитренко Н.В.

захист дисертації Дмитренко Н.В.

01.12.2023 р. в НАОМА відбувся захист дисертації Дмитренко Наталії Віталіївни на тему «Іконографія, семантика та стиль сюжету «Таємна вечеря» у візантійському мистецтві». Члени разової спеціалізованої вченої ради, вислухавши доповідь та отримавши змістовні відповіді на свої запитання та дискусійні положення, одноголосно прийняли рішення про присудження ступеня доктора філософії Дмитренко Н.В. Вітаємо з успішним захистом!

Наталія Дмитренко – здобувач ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво, яка вчилася в аспірантурі НАОМА (2018-2022 рр.) на кафедрі теорії та історії мистецтва на освітньо-науковій програмі “Теорія та історія мистецтва”. Побажаємо дослідниці подальших наукових успіхів!

Олена Кашшай
Секретар разових спеціалізованих вчених рад НАОМА