Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги

Наша мета – надати мистецьку освіту із доступом для подальшого навчання та\або працевлаштування. Підготувати майбутнього спеціаліста в сфері вільної графіки, оформлення та ілюстрації книги.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва. Художник-графік, викладач

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна. Структура програми передбачає оволодінням основними мистецькими методами з наголосом на специфіці графічного мистецтва.

Вивчення історії та теорії графічного мистецтва, а також технік та технологій друкованої та авторської унікальної графіки, окрім аудиторних занять передбачає лекційні заняття у музеях м. Києва та інших історико-культурних місцях України. Студентів заохочується до міжнародної
академічної мобільності, виставкової діяльності, участі в пленерах та мистецьких конкурсах, а також благодійної та волонтерської діяльності в галузі мистецтва.


Повний опис програми

Дисципліни
 • Академічний живопис
 • Академічний рисунок
 • Основи композиції та кольорознавство
 • Композиція (Вільна графіка)
 • Композиція (оформлення та ілюстрація книги)
 • Пластична анатомія
 • Перспектива
 • Графічні техніки
 • Шрифт та мистецтво плакату
 • Комп'ютерна графіка
 • Українська мова за професійним спрямуваням
 • Історія української культури
 • Історія зарубіжного мистецтва
 • Історія українського мистецтва

Та інші.

Компетентності

Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища.

Здатність володіти основними класичними i сучасними категоріями та концепціями графічного рішення в науковій діяльності.

Здатність формулювати  цілі  особистісного i професійного розвитку та умови ïx досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності. етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей.

Здатність оволодівати різними техніками та технологіями роботи у відповідних матеріалах за спеціалізацією вільна та книжкова графіка.

Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва вільної та книжкової графіки.

Здатність інтерпретувати смисли та засоби ïx втілення у мистецькому графічному творі.

- Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог i умов споживача.

Здатність проводити аналіз та систематизацію зібраної інформації, діагностику стану збереженості матеріально-предметної структури твору мистецтва, формулювати кінцеву мету твору з вільної та книжкової графіки.

Здатність використовувати набуті професійні знання у практичній фаховій діяльності з вільної та книжкової графіки.

Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.

Здатність проводити сучасне дослідження з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Здатність презентувати графічні художні твори та дослідження у вітчизняному та міжнародному контекстах.

Здатність викладати фахові дисципліни у дитячих спеціалізованих художніх  та  мистецьких  закладах освіти.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри можуть займати первинні посади
згідно з національним класифікатором України «класифікатор професій» ДК 003:2010:

2452-2 Художник-графік телебачення
3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
3471 Художник-виконавець, художник-оформлювач, художник-графік, дизайнер графічних робіт
3476 Організатор в сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проектів)

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра графічних мистецтв

Анна Нанега

студентка 1 курсу

Чесно кажучи, протягом свого сімнадцятирічного життя я завжди встигала побоятися: зробити щось «не так», написати якось «не дуже», намалювати, як то кажуть, «без ізюма». Певна, що зараз кілька зітхаючих максималістів-перфекціоністів зрозуміють мій вселенського розміру страх перед експериментом та дією, проте, я можу радісно свідчити, що практично вилікувалась, дякуючи невимушеній навчальній системі в НАОМА. Я, звичайно, не із центру оцінювання якості освіти і жодних довідок не маю, проте в мене є: безстрашні до нового одногрупники, купа здобутих знань та арсенал нових технік, які я справді можу застосувати на практиці, а ще майстерне вміння крутити колесо на станку, також важливо сказати про відсутність емоційного тиску від балів та пресингу від викладачів. Як на мене, саме в такому кліматі може народитися мистецтво.

в.о. завідувача кафедри
Кириченко Віктор Миколайович

заслужений художник України, доцент

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]