Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги

Наша мета надати мистецьку освіту із доступом для подальшого навчання та/або працевлаштування. Підготувати майбутнього спеціаліста в сфері вільної графіки, оформлення та ілюстрації книги.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва. Художник-графік, викладач

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра. Структура програми передбачає оволодінням основними мистецькими методами з наголосом на специфіці графічного мистецтва.

Вивчення історії та теорії графічного мистецтва, а також технік і технологій друкованої та авторської унікальної графіки, окрім аудиторних занять передбачає лекційні заняття у музеях Києва та інших історико-культурних місцях України.

Студенти заохочуються до міжнародної академічної мобільності, виставкової діяльності, участі в пленерах та мистецьких конкурсах, а також благодійної та волонтерської діяльності в галузі мистецтва.


Повний опис програми

Дисципліни

Академічний живопис 
Академічний рисунок
Основи композиції та кольорознавство
Композиція (Вільна графіка)
Композиція (оформлення та ілюстрація книги)
Пластична анатомія
Перспектива
Графічні техніки
Шрифт та мистецтво плакату
Комп'ютерна графіка
Українська мова за професійним спрямуваням
Історія української культури
Історія зарубіжного мистецтва
Історія українського мистецтва

Компетентності

Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища.

Здатність володіти основними класичними i сучасними категоріями та концепціями графічного рішення у науковій діяльності.

Здатність формулювати  цілі  особистісного i професійного розвитку та умови ïx досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності. етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей.

Здатність оволодівати різними техніками та технологіями роботи у відповідних матеріалах за спеціалізацією вільна та книжкова графіка.

Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва вільної та книжкової графіки.

Здатність інтерпретувати смисли та засоби ïx втілення у мистецькому графічному творі.

Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог i умов споживача.

Здатність проводити аналіз та систематизацію зібраної інформації, діагностику стану збереженості матеріально-предметної структури твору мистецтва, формулювати кінцеву мету твору з вільної та книжкової графіки.

Здатність використовувати набуті професійні знання у практичній фаховій діяльності з вільної та книжкової графіки.

Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.

Здатність проводити сучасне дослідження з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Здатність презентувати графічні художні твори та дослідження у вітчизняному та міжнародному контекстах.

Здатність викладати фахові дисципліни у дитячих спеціалізованих художніх  та  мистецьких  закладах освіти.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри можуть займати первинні посади
згідно з національним класифікатором України «класифікатор професій» ДК 003:2010:

2452-2 Художник-графік телебачення
3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
3471 Художник-виконавець, художник-оформлювач, художник-графік, дизайнер графічних робіт
3476 Організатор в сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів)

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра графічних мистецтв

Анна Нанега

студентка 1 курсу

Чесно кажучи, протягом свого сімнадцятирічного життя я завжди встигала побоятися: зробити щось «не так», написати якось «не дуже», намалювати, як то кажуть, «без ізюма». Певна, що зараз кілька зітхаючих максималістів-перфекціоністів зрозуміють мій вселенського розміру страх перед експериментом та дією, проте, я можу радісно свідчити, що практично вилікувалась, дякуючи невимушеній навчальній системі в НАОМА. Я, звичайно, не із центру оцінювання якості освіти і жодних довідок не маю, проте в мене є: безстрашні до нового одногрупники, купа здобутих знань та арсенал нових технік, які я справді можу застосувати на практиці, а ще майстерне вміння крутити колесо на станку, також важливо сказати про відсутність емоційного тиску від балів та пресингу від викладачів. Як на мене, саме в такому кліматі може народитися мистецтво.

в.о. завідувача кафедри
Кириченко Віктор Миколайович

заслужений художник України, доцент

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]