Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги

Наша мета – надати мистецьку освіту із доступом для подальшого навчання та\або працевлаштування. Підготувати майбутнього спеціаліста в сфері вільної графіки, оформлення та ілюстрації книги.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва. Художник-графік, викладач

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна. Структура програми передбачає оволодінням основними мистецькими методами з наголосом на специфіці графічного мистецтва.

Вивчення історії та теорії графічного мистецтва, а також
технік та технологій друкованої та авторської унікальної
графіки, окрім аудиторних занять передбачає лекційні
заняття у музеях м. Києва та інших історико-культурних
місцях України. Студентів заохочується до міжнародної
академічної мобільності, виставкової діяльності , участі в
пленерах та мистецьких конкурсах, а також благодійної та
волонтерської діяльності в галузі мистецтва.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни
 • Академічний живопис
 • Академічний рисунок
 • Основи композиції та кольорознавство
 • Композиція (Вільна графіка)
 • Композиція (оформлення та ілюстрація книги)
 • Пластична анатомія
 • Перспектива
 • Графічні техніки (офорт, гравюра, літографія)
 • Шрифт
 • Мистецтво плакату
 • Техніки інтагліо
 • Комп'ютерна графіка
 • Історія України
 • Українська мова за професійним спрямуваням
 • Філософія
 • Основи педагогіки та психології
 • Історія української культури
 • Методика викладання образотворчого мистецтва
 • Історія мистецтва стародавнього населення України
 • Історія мистецтва слов'ян, Київської Русі та України 14-16 ст.
 • Історія мистецтва України XVII-XIX ст.
 • Історія мистецтва України XX - початку XXI ст.
 • Історія зарубіжного мистецтва

 

Дисципліни за вибором студентів

 • Професійна дисципліна
 • Вжиткова графіка/ Комп'ютерна графіка
 • Оригінальні графічні техніки (Вільна графіка)
 • Паперопластика і друк/ Макетування книги (Книжкова графіка)
Компетентності

Здатність володіння сучасною культурою мистецтвознавчого дослідження з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Здатність інтегрувати професійні знання та навички і використовувати їх в процесі створення художнього твору, впроваджувати сучасні способи формотворення.

Здатність ефективного застосування набутих знань та умінь з композиції при вирішенні професійних творчих задач, а також засобів інтерпретації, стилізації, трансформації
здатність презентувати художні твори на вітчизняних і міжнародних виставках, конкурсах, результати мистецтвознавчого дослідження на українських і міжнародних конференціях та колективах.

Здатність застосовувати базові знання провідних художньо-теоретичних систем та концепцій, історичних та мистецьких процесів розвитку образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва та реставрації творів мистецтва в творчій та мистецтвознавчій діяльності.

Здатність сприймати новітні концепції в галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації творів мистецтв, поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями.

Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного світового мистецтва.

Здатність відтворювати традиційні та синтезувати сучасні технології в межах спеціалізацій образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва та реставрації.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри можуть займати первинні посади
згідно з національним класифікатором України «класифікатор професій» ДК 003:2010:
3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
2452-2 Художник-графік телебачення
3471 Художник-виконавець, художник-оформлювач, художник-графік, дизайнер графічних робіт
3476 Організатор в сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проектів)

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра графічних мистецтв

Анна Нанега

студентка 1 курсу

Чесно кажучи, протягом свого сімнадцятирічного життя я завжди встигала побоятися: зробити щось «не так», написати якось «не дуже», намалювати, як то кажуть, «без ізюма». Певна, що зараз кілька зітхаючих максималістів-перфекціоністів зрозуміють мій вселенського розміру страх перед експериментом та дією, проте, я можу радісно свідчити, що практично вилікувалась, дякуючи невимушеній навчальній системі в НАОМА. Я, звичайно, не із центру оцінювання якості освіти і жодних довідок не маю, проте в мене є: безстрашні до нового одногрупники, купа здобутих знань та арсенал нових технік, які я справді можу застосувати на практиці, а ще майстерне вміння крутити колесо на станку, також важливо сказати про відсутність емоційного тиску від балів та пресингу від викладачів. Як на мене, саме в такому кліматі може народитися мистецтво.

в.о. завідувача кафедри
Кириченко Віктор Миколайович

заслужений художник України, доцент

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]