Перейти до вмісту

Разова спеціалізована вчена рада, утворена для захисту дисертації Тимошенко Н. І.

Оголошення про створення разової спеціалізованої ради по захисту дисертації Тимошенко Наталії Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тимошенко Наталії Іванівни: «Проблематика жанрів фігуративного народного малярства Центральної України І половини ХХ ст. (на прикладі аналізу творчості окремих майстрів)» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво), професор, професор кафедри теорії і історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензенти:

 • Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
  Рецензія та Валідація
 • Майстренко-Вакуленко Юлія В’ячеславівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри рисунка, проректор з наукової та творчої роботи Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Дундяк Ірина Миколаївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Національного університету імені Василя Стефаника;
  Відгук та Валідація
 • Луковська Ольга Ігорівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), професор, професор кафедри книжкової та станкової графіки Факультету видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій Української академії друкарства, заступник директора з науково-мистецької діяльності Львівського палацу мистецтв.
  Відгук та Валідація


Науковий керівник:

 • Мазур Вікторія Павлівна, кандидат наук, доцент, кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури

– Дата захисту:
– Місце захисту:
– Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
– Zoom-конференція за посиланням:
– Ідентифікатор конференції:
– Код доступу:

Приєднані документи:
Наказ № 140-од від 07.09.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.08.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Тимошенко Н.І.»
Дисертація Тимошенко Наталії Іванівни: «Проблематика жанрів фігуративного народного малярства Центральної України І половини ХХ ст. (на прикладі аналізу творчості окремих майстрів)»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису Тимошенко Н. І., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
– Відеозапис трансляції захисту дисертації Тимошенко Н. І.
– Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
– Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
– Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
– Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії