Перейти до вмісту

І Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в архітектурі і дизайні»

Запрошуємо студентів, аспірантів, викладачів Вашого закладу вищої освіти прийняти участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації в архітектурі і дизайні»!

Конференція відбудеться 24-25 березня 2022 року в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ, Україна.

Мета конференції – поширення та розвиток новітніх знань з теорії, історії, практики архітектури та містобудування і дизайну; всебічний обмін сучасним досвідом проєктування архітектурного середовища та архітектурних об’єктів в ньому; окреслення нагальних проблем освіти в означених галузях; підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів архітектурно-дизайнерського та дизайнерсько-мистецького напрямків підготовки.

У програмі конференції працюватимуть секції:

Секція 1. Архітектура та містобудування
Тематичні напрями:

 • Містобудування, урбаністика та сталий розвиток міст;
 • Архітектура будівель і споруд – сучасний вектор розвитку;
 • Реставрація і реконструкція будівель і споруд – інноваційні практики;
 • Дизайн архітектурного середовища;
 • Формоутворення громадських просторів;
 • Ландшафтна архітектура і дизайн;
 • Персоналії в архітектурі;
 • Синтез архітектури, образотворчих та візуальних видів мистецтв;
 • Сучасні технології в архітектурі та будівництві;
 • Новітні будівельні матеріали в архітектурі та дизайні;
 • Енерго- та ресурсозбереження в будівництві та архітектурі.
 • Сучасні проблеми архітектурної освіти в Україні і закордоном.

Секція 2. Дизайн
Тематичні напрями:

 • Теорія, методика та практика дизайну;
 • Ресайклінг в дизайні середовища;
 • Дизайн інтер’єрів громадських та житлових приміщень – сучасні тенденції;
 • Сучасний предметний дизайн в міському середовищі;
 • Технічна естетика, прикладна геометрія;
 • Графічний дизайн;
 • Інформаційні технології візуалізації у дизайні;
 • Підприємницькі аспекти дизайн-діяльності;
 • Сучасні тенденції дизайнерської освіти в Україні та закордоном

Робочі мови конференції: українська, англійська

За результатами роботи конференції планується публікація тез доповідей у формі збірника, який буде розміщено на сайті НАОМА.

Учасники конференції матимуть можливість подати наукову статтю для публікації у Збірнику наукових праць «Українська академія мистецтв» https://naoma-science.kiev.ua/index.php/journal.

Умови участі у конференції

Для участі в конференції та опублікування тез доповіді необхідно на електронну адресу оргкомітету конференції [email protected] надіслати до 15 березня 2022 року:

– заявку на участь у конференції (див. на сайті – https://forms.gle/zcatBt1HsuybZRWP8
– тези доповіді в електронному вигляді;

Вимоги до оформлення доповіді:

✔ максимальний обсяг – 2 сторінки А4;
✔ MS Word Times New Roman;
✔ поля – усі поля 20 мм;
✔ міжрядковий інтервал – 1,1 (множник);
✔ відступ – 1

Правила оформлення тез доповіді:

✔ перший рядок – ПІБ автора /авторі, 14 жирно, науковий ступінь, вчене звання, курсив);
✔ наступний рядок – повна назва організації (Times New Roman 12 курсив);
✔ через один рядок – заголовок великими буквами (Times New Roman 14 жирно);
✔ через один рядок – текст: проблема, актуальність, новизна, результати досліджень, висновки (Times New Roman 14), за потреби – список літератури;
✔ назва файлу – це номер секції та прізвище автора (наприклад, 1-Bondarenko.docx)

Увага!
1. Зміст матеріалів тез попередньо розглядається організаційним комітетом. Оргкомітет залишає за собою право відхилити заявку на участь у конференції через невиконання порядку реєстрації, неналежне оформлення та невідповідність теми доповіді напрямам конференції або через відсутність новизни. Відповідальність за зміст і редакцію тез несе автор.

2. Максимальна кількість авторів в одній доповіді не більше двох.

Участь у конференції є БЕЗКОШТОВНОЮ!

По закінченню конференції усім учасникам на їх електронні адреси буде надіслано СЕРТИФІКАТ.

Буклет Конференції можна завантажити <<ЗА ПОСИЛАННЯМ>>

Буклет Конференції <<НА АНГЛІЙСКІЙ МОВІ>>