Перейти до вмісту

Відбулась Конференція Наукового товариства студентів та аспірантів НАОМА.

23 червня 2021 року о 17:00 відбулась Конференція (загальні збори)
Наукового товариства студентів та аспірантів НАОМА.

Встановлені на порядку денному завдання були виконані у повному обсязі:

  1. Сформовано Правління Наукового товариства. Обрано Голову – Катерину Анатоліївну Шиман, аспірантку 2 курсу факультету теорії та історії мистецтва. Призначено Заступника та Секретаря Наукового товариства. 
  2. Затверджено проект змін до Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих учених у НАОМА, яке ґрунтовно підготувала в.о. голови НТСА Олена Іванівна Гомирева. Оновлення у положенні готові для огляду Вченою радою НАОМА на найближчому засіданні. 
  3. Розглянуте питання аспірантки Л.В.Тютіної щодо відшкодувань наукових публікацій.
  4. Подана пропозиція аспірантками О.В.Новіковою та Н.І.Корчиною уточнити рівень бюджетних коштів, які виділяються НАОМА на діяльність НТСА.
  5. Піднято питання аспіранткою О.Ю.Сьомак про відшкодування коштів на відрядження, пов’язані із веденням наукових досліджень.