Перейти до вмісту

Разова спеціалізована вчена рада, утворена для захисту дисертації М.В. Стрельцової

Разова спеціалізована вчена рада, утворена відповідно до наказу Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури №156–од від 31 жовтня 2022 року, для захисту дисертації Стрельцової Марини Володимирівни на тему: «Симпозіумний рух України та світова скульптурна практика кінця ХХ – початку ХХІ ст.» з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:

– голова разової спеціалізованої вченої ради – доктор мистецтвознавства, професор Селівачов Михайло Романович, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

– доктор архітектури, професор Чернявський Володимир Георгійович, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (рецензент);

– доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник Смирна Леся В’ячеславівна, провідний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ Україн (опонент);

доктор мистецтвознавства, доцент Гамалія Катерина Миколаївна, доцент кафедри дизайну і технології Київського національного університету культури і мистецтв (опонент);

кандидат мистецтвознавства, доцент Тарасенко Андрій Андрійович, доцент кафедри теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (опонент).

Наказ № 156-од від 31.10.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.10.2022 р. Про створення разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Сторінка трансляції захисту дисертації

Дисертація Стрельцової М.В. “Симпозіумний рух України та світова скульптурна практика кінця ХХ – початку ХХІ ст.” p7s

Дисертація Стрельцової М.В. “Симпозіумний рух України та світова скульптурна практика кінця ХХ – початку ХХІ ст.” pdf