Перейти до вмісту

Разова спеціалізована вчена рада, утворена для захисту дисертації Попович Катерини

Разова спеціалізована вчена рада, утворена відповідно до наказу Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури №156–од від 31 жовтня 2022 року, для захисту дисертації Попович Катерини Миколаївни на тему: «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:

– голова разової спеціалізованої вченої ради – доктор мистецтвознавства, професор Селівачов Михайло Романович, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

– доктор мистецтвознавства, професор Лагутенко Ольга Андріївна, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (рецензент);

– кандидат мистецтвознавства, доцент Денисюк Ольга Юріївна, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (рецензент);

доктор мистецтвознавства, професор Романенкова Юлія Вікторівна, професор кафедри дизайну інтер’єру Національного авіаційного університету (опонент);

доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник Юр Марина Володимирівна, проректор з наукової і міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (опонент).

Наказ № 156-од від 31.10.2022 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.10.2022 р. Про створення разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Сторінка трансляції захисту дисертації

Дисертація Попович Катерини Миколаївни ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ МИСТЕЦТВА ЛІТОГРАФІЇ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ ГРАФІКИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) p7s

Дисертація Попович Катерини Миколаївни ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ МИСТЕЦТВА ЛІТОГРАФІЇ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ ГРАФІКИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) pdf