Перейти до вмісту

Маріупольська філія

Центр мистецької освіти Маріуполя

Маріупольська філія НАОМА – відокремлений структурний підрозділ Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, який створено відповідно до Рішення Вченої Ради Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА) від 14 травня 2018 р (протокол №8).

Маріупольську філію НАОМА створено з метою надання якісної художньої освіти талановитій молоді південно-східного регіону України. Згідно з Наказом МОН України № 944-л від 18.07.2019 р. Маріупольська філія НАОМА має ліцензію на впровадження освітньої діяльності за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» першого (бакалаврського) ступеня освіти за двома освітніми програмами:

  • «Станковий і монументальний живопис»,
  • «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги».

Форма навчання – денна. Ліцензований обсяг – 30 осіб на рік.

На базі філії діють освітні центри «Донбас-Україна» і «Крим-Україна», що дозволяє вступникам з непідконтрольних територій та лінії розмежування Донецької та Луганської областей, а також з тимчасово окупованих територій Криму вступати до ЗВО за спрощеною процедурою.

У 2020 році Маріупольською філією НАОМА здійснено перший набір студентів. Наразі за двома освітніми програмами навчаються 16 студентів: 10 з них здобувають освіту за освітньою програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги», 6 – за освітньою програмою «Станковий і монументальний живопис». 

Фахову підготовку здобувачів вищої освіти забезпечує кафедра образотворчого мистецтва, яку очолює заслужений художник України Людмила Олександрівна Массальська. Викладачі кафедри здійснюють викладання дисциплін культурно-історичного спрямування та забезпечують фахову підготовку майбутніх художників і графіків. На кафедрі працюють кандидат мистецтвознавства, доцент Г.І.Батичко, кандидат історичних наук, старший викладач Ю. В. Рябуха, старший викладач Л. В.  Макаренко, викладачі Д.С. Немировський та А. О. Апельт-Матвейчук. З метою якісної підготовки вступників до участі у творчому конкурсі при філії працюють підготовчі курси для майбутніх абітурієнтів. Заняття з живопису і рисунку здійснює старший викладач Манойлов А.М. Викладачі кафедри Маріупольської філії НАОМА – це згуртований колектив однодумців, який здатний вирішувати складні завдання освіти і навчання творчої, обдарованої молоді, впроваджувати інноваційні форми навчання в освітній процес.

Маріупольська філія НАОМА налагодила плідну співпрацю із мистецькими установами міста: Центром сучасного мистецтва ім. А.І. Куїнджі, структурним підрозділом Маріупольського краєзнавчого музею – Художній музей ім. А.І. Куїнджі. Зали Художнього музею ім. А.І. Куїнджі стали творчими майстернями для студентів філії, які опановують в них ази техніки і технології живописних матеріалів і копіювання.

За короткий час Маріупольська філія НАОМА утвердилась як важливий центр мистецької освіти Маріуполя.

На базі Маріупольської філії НАОМА діє гурток «Мистецтвознавство» позашкільного навчального закладу «Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді» (керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Г.І.Батичко), вихованці якого успішно представляють власні наукові дослідження на конкурсі науково-дослідних робіт МАН України. 

Маріупольська філія НАОМА ініціювала і успішно реалізує освітньо-мистецький проєкт «ART для всіх», в межах якого викристалізовується стратегія розвитку дуальної мистецької освіти. Спільно із Департаментом культурно-мистецького розвитку м. Маріуполя і Національною спілкою художників України Маріупольська філія бере активну участь у підготовці IV Міжнародного меморіалу ім. А.І. Куїнджі 2021 року. 

Плідна співпраця з маріупольським осередком НСХУ дозволяє реалізувати на базі Маріупольської філії низку творчих проєктів: пленерно-виставковий проєкт «Маріупольські краєвиди очима нащадків А. Куїнджі» та Турнір з академічного рисунку для студентів Маріупольської філії НАОМА. Головна мета проєктів – створення в філії необхідних умов задля професійного зростання і самореалізації обдарованої, талановитої, творчої молоді та художників – аматорів. Інтеграція проектів до освітнього процесу Маріупольської філії НАОМА сприяє вдосконаленню творчої майстерності майбутніх живописців і графіків.

На сьогоднішній день Маріупольська філія НАОМА – це молодий і єдиний у південно-східному регіоні України навчальний заклад мистецького спрямування IV рівня акредитації, який динамічно розвивається і виконує важливу функцію підготовки висококваліфікованих фахівців, залучаючи молодь до традицій національної мистецької еліти України, сприяє інтеграційним процесам в Україні, поєднує талановиту молодь південно-східного регіону до мистецької родини НАОМА.

Директор філії
Галина Іванівна Батичко

кандидат мистецтвознавства, доцент

КОНТАКТИ

 

+38062 95 87 999

[email protected]

Адреса

 

87555, Донецька область,

м. Маріуполь,

вул. Георгіївська, 69