Майстерня живопису і храмової скульптури проф. М. А. Стороженка

ua/kafedras/fakultet_obrazotvorchogo_mistetstva/kafedra_zhivopisu__kompozits/maysternyazhivopisu__khramovo_skulpturi_prof_m_a_storozhenka/photo_1400031071214_IMG_9679.jpeg
опис
ua/kafedras/fakultet_obrazotvorchogo_mistetstva/kafedra_zhivopisu__kompozits/maysternyazhivopisu__khramovo_skulpturi_prof_m_a_storozhenka/photo_1400031018189_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%20%D0%9D.%D0%90.%2C%2C%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%2C%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%2C%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%97%2C%2C300%D1%85200%D1%81%D0%BC.%2C%D0%BF.%D0%BE.2009%D1%80.jpeg

         Мелесь Н.

"Спаси, Господи, люди Твої"

              2009

ua/kafedras/fakultet_obrazotvorchogo_mistetstva/kafedra_zhivopisu__kompozits/maysternyazhivopisu__khramovo_skulpturi_prof_m_a_storozhenka/photo_1400031012783_%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%94.%2C%2C%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C%2C%D0%94%D0%92%D0%9F%2C%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F%2C%D0%BB%D0%B0%D0%BA%2C280%D1%85340%D1%81%D0%BC.2010%D1%80.jpeg

           Рибіна Д. "

"Митарства Феофана Грека"                              2010

ua/kafedras/fakultet_obrazotvorchogo_mistetstva/kafedra_zhivopisu__kompozits/maysternyazhivopisu__khramovo_skulpturi_prof_m_a_storozhenka/photo_1400031003080_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0.%D0%A1%D0%9E%D0%9D%20%D0%86%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20250%D1%85400%D1%81%D0%BC%D0%BF.%D0%BE.2010%D1%80.jpeg

     Фурс Г. 

"Сон Іакова"

      2010

Відкриття майстерні у 1994 році було зумовлено широким розгортанням в Україні будівництва храмів, а отже й гострою потребою у фахівцях для художнього оздоблення культових новобудов та реставрації давніх творів сакрального мистецтва. Це засвідчує і назва її: навчально-творча майстерня живопису і храмової культури. 

Майстерня є, водночас, лабораторією в процесі створення релігійно-історичних станкових полотен на новітній основі синтезу мистецтв: тисячолітнього сакрального досвіду та столітньої київської школи академічно-світського мистецтва.

Принципові методологічні і естетичні засади майстерні  полягають у побудові навчального процесу, основою якого є мистецькі традиції Візантії, українського бароко, Києво-Печерської школи XVIIXVIII ст., новації українського мистецтва 20–30-х років минулого століття та критерії традиційної, власне, базової – школи Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Фахова спеціалізація студентів починається з III курсу і завершується виконанням дипломної роботи на VI курсі. Навчання у майстерні здійснюється за двома провідними програмами: академічно-науковою (рисунок, живопис, композиція) і аналітично релігійною програмою (копіювання давніх зразків іконописного малярства часів Візантії та українського бароко). При цьому академічна програма не суперечить реалістичному світосприйняттю, а лише змістовно поглиблює відчуття форми; завдання ж з аналізу сакрального мистецтва сприяє включенню ще й внутрішнього бачення, одуховленню, завдяки якому глибше осягається специфіка твору. Гармонійне поєднання двох спрямувань у навчально-творчому процесі забезпечує фаховий синтез, що знаходить вияв у дипломних проектах.  

За зразками мистецьких творів Візантії (на IIIIV курсах), українського і світового бароко (на IVV курсах) студент шляхом творчої практики вивчає стилі релігійного мистецтва, відкриває для себе методику нанесення колірних шарів, таїни матеріалів (яєчна темпера, левкаси, позолота, рельєф, дошка тощо). Під час виконання навчальних завдань, окрім усвідомленого підходу, відбувається також ірраціональний процес – своєрідне причастя через дотик до намолених малярських шедеврів XIXVIII ст. (мистецтво візантійське, барокове). Саме аналітико-копіювальний досвід у поєднанні з академічними знаннями й забезпечує належний мистецький рівень виконуваних творів.

У майстерні працює педагогічний колектив високого фаху: доцент І. Пилипенко, в. о. доцента О. Соловей, старший викладач О. Цугорка – випускники майстерні, які пройшли асистентуру-стажування при НАОМА.

Серед кращих дипломних творів майстерні живопису та храмової культури слід назвати такі: А. Сидоренка "Богоявлення" (2007), В. Швеця "Хресний хід. Літургія" (2008), О. Ковтун "Батуринські гетьмани" (2008), Шень Шу Вея "Моє місто" (2009), Н. Мелесь "Спаси, Господи, люди Твої" (2009), Хуан Лю Фана "Легенда" (2010), Г. Фурс "Сон Іакова" (2010), Д. Рибіної "Митарства Феофана Грека" (2010), О. Ступака "Моління про чашу" (2011), Н. Найди "Сон Насті" (2011).