кафедра живопису і композиції

ua/kafedras/fakultet_obrazotvorchogo_mistetstva/kafedra_zhivopisu__kompozits/kafedra_zhivopisu__kompozits/photo_1569767090460_thumb_1427388858059_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201.jpeg
В. о. завідувача – доцент О. В. Соловей

В. о. завідувача – доцент О. В. Соловей


Кафедра живопису та композиції бере свій початок від дня заснування у грудні 1917 року Української академії мистецтва. Живопис був провідною дисципліною у цьому навчальному закладі. На основі здобутків новітніх європейських течій професори-живописці академії заснували українську школу живопису.  

У 1920-ті роки монументальний живопис посів головне місце у поширенні  агітаційно-революційного мистецтва. Згодом, у середині ХХ ст., академічний станковий живопис повернув собі провідні позиції у мистецтві соцреалізму.

Упродовж багатьох десятиліть головна роль в образотворчому мистецтві відводилась, зокрема, тематичній картині. Власне на всіх етапах формування української мистецької школи живописці займали провідні позиції у головному навчальному художньому закладі країни.

Основною формою організації навчального процесу в академії, зокрема на кафедрі живопису, були творчі майстерні. Спільним для керівників майстерень було те, що на 1917 рік вони вже мали славу визначних художників і педагогів, отримавши мистецьку освіту в різноманітних російських та європейських начальних закладах. Так, професор М. Бурачек згадував, що Краків, Париж, до певної міри і Мюнхен були центрами, до яких наша українська молодь охочіше їздила студіюватись, ніж до Петербурга та Москви. Прогресивність згаданих художніх шкіл він пояснював тим, що, на відміну від Петербурзької академії, ці заклади на той час були вже "цілком зреформовані" і викладання в них велося з урахуванням новітніх мистецьких теорій. Отож навчання в очолюваних вихованцями різних мистецьких шкіл індивідуальних творчих майстернях було позитивним чинником у формуванні художньої освіти України.

У 1917 році в академії було створено майстерні: Ф. Кричевського – побутового та історичного жанру; О. Мурашка – портрета; М. Жука – декоративного малярства; А. Маневича – декоративного пейзажу; М. Бойчука – релігійного малярства, мозаїки, фрески та ікони; В. Кричевського – композиції.

Згодом до викладання було запрошено відомих українських художників-живописців Л. Крамаренка, О. Богомазова, А. Тарана. Після реорганізації навчального закладу у 1924 році на викладацьку роботу прийшли Є. Сагайдачний, К. Єлева, М. Козик, Ф. Красицький, С. Колос, з Росії було запрошено митців авангардного напряму В. Пальмова, В. Татліна, П. Голуб'ятникова, А. Тряскіна, К. Малевича.

У часи пролеткульту більшість викладачів полишили роботу. Натомість провідні позиції на кафедрі посіли недавні випускники інституту В. Овчинников, З. Толкачов, М. Рокицький. Після реорганізації інституту в 1934 році педагогічний колектив кафедри було сформовано з художників, котрі дотримувалися академічного напрямку. До Києва повернувся з Харкова Ф. Кричевський, з Одеси було переведено П. Волокидіна та О. Шовкуненка, з Росії приїхав С. Григор'єв, В. Денисов, В. Костецький, К. Трохименко, О. Фомін, А. Черкаський, І. Штільман, І. Шульга.

У повоєнні роки викладацький склад кафедри поповнили випускники інституту О. Будников, С. Грош, В. Забашта, К. Заруба, Л. Коштелянчук, І. Красний, А. Пламеницький, В. Пузирков, І. Тихий, М. Хмелько, Т. Яблонська. Згодом прийшли В. Баринова-Кулеба, О. Басанець, Л. Вітковський, В. Виродова-Готьє, Т. Голембієвська, В. Гурін, О. Івахненко, О. Кожеков, О. Лопухов, В. Шаталін, І. Юденко.

Кафедру живопису у різні часи очолювали професори, народні художники України В. Пузирков, К. Трохименко, М. Хмелько; з 1989 до 2018 року нею завідував академік, народний художник України, професор В. Гурін. 1996 року кафедру живопису і кафедру композиції об'єднали в одну – кафедру живопису та композиції на чолі з професором В. Гуріним.

За час свого існування кафедра, професорсько-викладацький колектив якої набув великий досвід педагогічної і творчої роботи, виховала багатьох видатних митців. Нині у складі її педагогічного колективу працюють досвідчені художники-педагоги: професори В. Баринова-Кулеба, О. Басанець, В. Виродова-Готьє, М. Гуйда, Ф. Гуменюк, О. Кожеков; професори кафедри Г. Ягодкін, А. Яланський; доценти А. Зорко, О. Ковальчук, М. Кочубей, І. Мельничук, О. Одайник, І. Пилипенко; доценти кафедри А. Блудов, О. Соловей, В. Черватюк, О. Ясенєв; старші викладачі О. Васильєв, С. Григор’єв, М. Соченко, О. Храпачов, А. Цой, О. Цугорка; викладач С. Скріпіцин. 

Педагогічний колектив кафедри живопису та композиції забезпечує викладання навчальних курсів малярства в усіх структурних підрозділах факультетів образотворчого мистецтва і архітектури. У навчальному процесі вдало поєднується досвід митців старшого, середнього та молодого поколінь.

Головним завданням кафедри є підготовка і випуск фахівців-художників станкового і монументального живопису за спеціалізаціями: художник-живописець, художник-живописець-монументаліст, викладач.

Професори М. Гуйда, М. Гуменюк, О. Кожеков опікують асистентів-стажистів.

Кафедра живопису та композиції оберігає, творчо розвиває і продовжує кращі традиції академії з урахуванням сучасних вимог, що стоять перед вищою мистецькою школою України.