майстерня графічного дизайну професора віталія шості

ua/kafedras/fakultet_obrazotvorchogo_mistetstva/kafedra_grafchnogo_dizaynu/maysternya_grafchnogo_dizaynu_profesora_vshost/photo_1430661300772_print3.jpeg
Роботи судентів до 20-річча майстерні
ua/kafedras/fakultet_obrazotvorchogo_mistetstva/kafedra_grafchnogo_dizaynu/maysternya_grafchnogo_dizaynu_profesora_vshost/photo_1401173945452_kub-02.jpeg
опис
ua/kafedras/fakultet_obrazotvorchogo_mistetstva/kafedra_grafchnogo_dizaynu/maysternya_grafchnogo_dizaynu_profesora_vshost/photo_1430661300871_print4.jpeg
Роботи судентів до 20-річча майстерні
ua/kafedras/fakultet_obrazotvorchogo_mistetstva/kafedra_grafchnogo_dizaynu/maysternya_grafchnogo_dizaynu_profesora_vshost/photo_1430661300639_print2_skl.jpeg
Роботи судентів до 20-річча майстерні

Дизайнерське проектування за своєю суттю — художня діяльність. Як інтегральна творчість, органічний сплав високої естетики і практичної доцільності, дизайн завжди актуальний. Це своєрідна діяльність у сфері національної культури з притаманними їй ознаками і характеристиками автентичної духовності. Дизайнер має передбачити і бути відповідальним за наслідки впливу його діяльності на людину, середовище, культуру.

В основу творчо-педагогічної діяльності навчальної майстерні графічного дизайну, створеної 1987 року, покладено такі засадничі концепції:

«Дивлячись, навчись бачити!»

Тобто вибудуй особливий, спеціальний погляд на речі, явища, події. Користуйся своїм оком не лише як досконалим оптичним приладом, а й навчи його вражатися звичним, буденним, пересічним. Терпляче навчай його поглиблено бачити радість і печаль, кохання і зраду, велич і падіння, народження і смерть. Тоді матимеш вправний інструмент для творчості.

«Навчись мислити формою, яка і є змістом!»

Лише формою, її візуальними характеристиками, точним і бездоганним володінням якими зможеш донести свої думки і почуття до інших. Отже, постійно удосконалюватися в царині форми є необхідністю та професійною потребою митця.

«Копай колодязь, а не канаву!»

Привчи себе до наполегливої, цілеспрямованої праці. У своїх справах і вчинках відрізняй головне від другорядного. Обравши напрямок пошуків, йди до кінця, до результату. Пам’ятай, у глибокому колодязі — вода чиста!

Навчальні плани і програми з фахових дисциплін надають виняткової уваги основам композиції, кольорознавству, комп’ютерній графіці, шрифтові, типографіці, фотографіці і, звичайно, композиції — головному дизайнерському проектуванню.

Програма з композиції передбачає отримання знань з найширшого спектру дисциплін графічного дизайну, опанування якими забезпечують розроблені курсові завдання, що їх виконують студенти впродовж усього періоду навчання в майстерні.

Методика підготовки дизайнерів-графіків у навчальній майстерні відповідає сучасним світовим вимогам. Належна роль у загальномистецькій підготовці відводиться рисункові, живопису, естампним технікам — офорту, літографії, гравюрі, ситодруку, а також пластичній анатомії й теоретичним дисциплінам. Загалом, майстерня є творчою лабораторією, експериментальним полем, де відбувається становлення дизайнера — яскравої особистості, котра діє та розвивається у системі загальної культури суспільства. У майстерні панують новаторська ініціатива, досвід і юний запал, творча амбіція та висока вимогливість і водночас — взаємна довіра.

Щороку студентам, крім курсових завдань, пропонується участь у кількох дизайнерських проектах — конкурсах плаката різної тематики, національних конкурсах з дизайну пакування, спеціальних проектах, замовлених відомими світовими брендами, а також у виставках в Україні та за кордоном. Отож, молоді дизайнери мають змогу перевірити себе в реальних фахових конкурентних умовах, виховувати в собі здатність до творчої праці.