ua/gallery/roboti_vikladachv/kafedra_risuka/mikhaylitskiy_oleksandr_anatolyovich/photo_1441457634170_photo_1429382000180_%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0.jpeg
"Версалка"
ua/gallery/roboti_vikladachv/kafedra_risuka/mikhaylitskiy_oleksandr_anatolyovich/photo_1441457623947_photo_1429381981085_%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20-%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B0.jpeg
"Жінка-вежа"
ua/gallery/roboti_vikladachv/kafedra_risuka/mikhaylitskiy_oleksandr_anatolyovich/photo_1441457614796_photo_1429381957531_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.jpeg
"Злагода"
ua/gallery/roboti_vikladachv/kafedra_risuka/mikhaylitskiy_oleksandr_anatolyovich/photo_1441457594123_photo_1429381940737_%D0%9D%D0%90%20%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%86.jpeg
"На межі"
ua/gallery/roboti_vikladachv/kafedra_risuka/mikhaylitskiy_oleksandr_anatolyovich/photo_1441457575587_photo_1429381902497_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F.jpeg
"Тополя"
ua/gallery/roboti_vikladachv/kafedra_risuka/mikhaylitskiy_oleksandr_anatolyovich/photo_1441457641691_photo_1429381905670_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.jpeg
Пам'ятник Терещенку